Bli med på NTL-dagen 2021!
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

NTL-dagen 2021

NTL-dagen er en anledning til å vise fram NTL på arbeidsplassen med faglig aktivitet, verving, stand og hyggelig samvær. Stortingsvalget i 2021 er svært viktig for NTL og vi legger til rette for dette som tema under NTL-dagene i år. Politikken regjeringen fører får store konsekvenser for NTLs medlemmer både som arbeidstakere og som innbyggere. Derfor oppfordrer vi til å arrangere NTL-dagen lokalt i perioden 26. august - 10. september.

Materiell
NTL lager egne ferdigpakkede esker med noen produkter som kan brukes som premier i en forhåndslaget quiz som følger vedlagt. I tillegg vil esken inneholde trykt materiell med informasjon. Dette kan dere bestille gratis i NTLs materiellbestillingskanal Web2Print. Dette kan bestilles fra ca. 24. august.

Hold en innledning
NTL har laget en powerpoint-presentasjon med manus som du kan bruke som den er eller gjøre dine egne endringer i. Du finner presentasjonen på malverk- og presentasjoner-siden på NTLs medlemsnett (krever at du logger inn).

Hva mener partiene?
LO har stilt endel spørsmål til partiene og fått svar. Du finner svarene på LO sine nettsider.

Besøk fra NTLs forbundskontor?
Ønsker dere at forbundsleder Kjersti Barsok eller andre valgte på NTLs forbundskontor skal komme på besøk for å holde et foredrag, eller være med på arrangementene så er det fint om dere tar kontakt med forbundssekretær Sven Ivar Skodjevåg, se kontaktinformasjon nedenfor. Forbundet deltar gjerne på digitale arrangementer.

Mulighet for økonomisk støtte til valgaktiviteter
Vi oppfordrer til å gjennomføre aktiviteter i forbindelse med valget. Det er mulig å søke om støtte til arrangementene. Søknader må innholde en kort beskrivelse av hva dere planlegger, og hvor mye penger dere søker om til aktiviteten. Søknader vil bli behandlet fortløpende, så dere kan gjennomføre aktiviteter når som helst fra nå og frem til valget 13. september. Søknader sendes til post@ntl.no.

Hva slags aktiviteter en ønsker å gjennomføre er opp til dere selv. Det viktigste er at aktivitetene er medlemsrettede og har lokalt nedslagsfelt. Samarbeid gjerne lokalt med andre NTL-ere på tvers av virksomheter!

Smittesituasjonen
Alle arrangementer må selvsagt forholde seg til smittesituasjonen der man befinner seg. Alt som foreslås under er derfor med forbehold om hvordan denne situasjonen er lokalt i august og september.

Medlemsmøte
Et medlemsmøte kan være en fin måte å sette valget på dagsorden på arbeidsplassen. Tema kan være generelt om valget, eller mer spesifikt om et område som er viktig på deres arbeidsplass. Forslag til temaer:


- Et tryggere arbeidsliv: Arbeidsmiljøloven og statsansatteloven
- Hva slags velferdsstat vil vi ha?
- Privatisering og konkurranseutsetting
- Klima og miljø

Det kan være fint å invitere en lokal stortingskandidat. Ta gjerne kontakt med Sven Ivar Skodjevåg hvis dere ønsker hjelp til å ta kontakt med aktuelle kandidater.

Matpakkeaksjoner
Møt opp utenfor arbeidsplassen når ansatte kommer på jobb. Del ut en matpakke og informasjon om at NTL og valget.

Stand
For å bevisstgjøre medlemmer og andre ansatte på arbeidsplassen kan foreningen ha stand for å dele ut materiell og snakke med folk om valget. Dette kan gjøres i forbindelse med NTL-dagene, eller som en egen aktivitet. Vi oppfordrer til quiz eller lignende som kan bidra til engasjement og aktivitet.

Sosiale medier
Det er også mulig å profilere valgrelevante saker i sosiale medier. NTL kommer til å lage saker, tekst og bilder frem mot valget med valgbudskap og bruk stemmeretten. Vi kommer også til å dele og samarbeide med LO om å lage delesaker fra den digitale versjonen av valgbrosjyren der partiene svarer på ulike politiske spørsmål. Det er fint om dere kan bidra til å spre valgbudskap. Hvis dere har lyst å lage «postinger» i samme valgprofil, men med eget bilde, så kan vi samarbeide om å lage dette. Det er imidlertid viktig at det er innenfor vår valgprofil og budskap.

Husk å ta bilder av arrangementene og legg ut på instagram med #mittNTL eller send bilder til post@ntl.no.

Kontaktinfo:
- søknader om støtte til valgaktiveter: post@ntl.no
- ønske om besøk fra en forbundssekretær: Sven Ivar Skodjevåg, sis@ntl.no , 901 66 539.
- bistå med tilrettelegging for valgbudskap på sosiale medier: Tove Lise Granli tlg@ntl.no , 918 59 230.
- hjelp til å fine lokal stortingskandidat: Tove Lise og Sven Ivar, se over.

Valgkampmateriell og et ppt-presentasjon om valget blir lagt ut her når det er klart. Bruk gjerne presentasjonen på et medlemsmøte.

Tema
NTLs organisasjon
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?