Hjem   > Artikkel
article
NTLs strategiplan er en plan for hele organisasjonen.
Foto: Tri N. Dinh

NTLs strategiplan 2020

NTL har en ny strategisk plan som hele organisasjonen kan ta i bruk for å prioritere arbeidet fremover. I planen finner dere tiltak og aktiviteter som kan gjennomføres resten av året og i hele landsmøteperioden, og planen ble vedtatt av Landsstyret i NTL i februar i år.

Slagordet for landsmøtet i 2018 var Framtiden krever sterke fellesskap. Alle våre medlemmer skal vite at NTL bidrar til trygghet gjennom kollektive rettigheter og at NTL er et sterkt og engasjerende fellesskap hvor man ikke står alene. Strategiplanen er et verktøy for å bygge videre på dette gode fellesskapet.

I strategiplanen er det 6 hovedområder hvor det er behov for en samlet innsats;

• arbeidsliv, tariff og pensjon
• samfunnspolitisk påvirkning
• organisasjonsbygging og organisering
• opplæring og skolering
• kompetanse og høyere utdanning
• miljø og klima

Innenfor disse områdene beskrives det mål og strategiske tiltak. Avdelinger og organisasjonsledd oppfordres til å gå igjennom de foreslåtte tiltakene og tilpasse det til der dere jobber, virksomheter og organisasjon.

Vi skal snart starte arbeidet med strategisk plan for 2021 og i arbeidet med den vil vi også
gjerne ha innspill og kommentarer fra dere. Har dere innspill eller kommentarer til planen så
send oss gjerne en e-post på post@ntl.no
 
Du kan også gjennomgå dette kortkurset/nanolearning: 
NTLs strategiplan 2020

Strategiplan-NTL-2020.pdf
Tema    
NTLs organisasjon

Av Hallvard Berge
Publisert: 22.04.2020
Sist endret 07.09.2020
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?