Medlems-Morten står bak mye av innholdet i Compendia. Han samarbeider også endel med NTLs chatbot Isa, som du kan snakke med på ntl.no
Foto
Compendia

Compendia personal og compendia stat

Som NTL-medlem kan bruke oppslagsverkene Compendia Personal og Compendia Stat. Compendia er et kombinert oppslagsverk og aktualitetsforum som fremmer kjennskap til lover og regler i arbeidslivet, rettet både mot arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

compendia-personal.jpgCompendia Personal
Compendia Personal er et oppslagsverk og aktualitetsforum for lover og regler i arbeidslivet generelt. Her finner du informasjon rettigheter og plikter og regelverk knyttet til ansettelse, oppsigelse, arbeidstid, ferie, lønn, sykdom, permisjon, og pensjon, skrevet på tilgjengelig og forståelig måte.

compendia-stat.jpgCompendia Stat
Compendia Stat er et oppslagsverk og aktualitetsforum om lover og avtaler som regulerer tilsettinger i staten. Her finner du også statsspesifikk informasjon om rekrutteringsregelverket i staten, IA-avtalen og medbestemmelsesrettighetene som er nedfelt i Hovedavtalen i Staten.

Merk: Bruken av oppslagsverkene er rettighetsbelagt. Ved å logge inn på medlemsnett autentiseres du som NTL-medlem. Ved å følge linken direkte fra medlemsnett vil du få tilgang til oppslagsverkene. Oppsøker du Compendias nettsider uten å gå via NTLs medlemsnett vil du ikke få tilgang til det samme innholdet.

Tema
Kompetanse
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?