Nå blir du sikret advokathjelp, også i privatlivet!

Nå har vi inngått en kollektiv avtale om LOfavør Advokatforsikring, som også trygger deg i privatlivet.

Er du pensjonist-medlem, vil du få tilgang til medlemsfordelen fra 1.1.2024. Mer informasjon kommer.

Er du student/læringemedlem får du denne fordelen gratis.


Med forsikringen får du tilgang til dyktige advokater i HELP. Du betaler ingen timepris, kun 63 kroner per måned, og får hjelp til saken er løst.

Forsikringen betales gjennom trekk via lønn, eventuelt som tillegg på faktura, hvor første forhåndsbetaling skjer i mai. Du kan bruke forsikringen fra og med 1. juni.

Med advokatforsikring får du:
- Ubegrenset juridisk rådgivning og fullverdig advokathjelp i konflikter og rettssaker innen rettsområdene som er dekket av forsikringen.

- Dekning av juridiske kostnader opp til 3 millioner kroner i en tvist når saken må løses ved klagebehandling eller i retten.*

- Tilgang til viktige, digitale juridiske kontrakter, samt advokathjelp i forbindelse med opprettelse av kontrakter.

- Husstandsdekning for deg som medlem, din ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år.

* For advokatbistand i tvister påløper en egenandel på 3 000 kroner.

Du må reservere deg innen 31. mars hvis du ikke ønsker forsikringen!

Du kan lese mer og eventuelt reservere deg her.

Tema
LOfavør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?