NTL avholder en rekke kurs for våre medlemmer og tillitsvalgte, både ukekurs, kortkurs og dagskurs. Kurs, reise og opphold er gratis for NTL-medlemmer. Permisjonsrettighetene til deltagelse på kurs for statstilsatte er regulert gjennom Hovedavtalen i Staten, § 39, eller tilsvarende bestemmelser innen Virke, Spekter og andre avtaleområder. NTL er medlem av studieforbundet AOF Norge.

NTLs kurskalender

Kurskatalog

kurskatalogen2015.png
I NTLs kurskatalog finner du en oversikt over NTL-kurs og mye nyttig informasjon i forbindelse med kursdeltagelse

Organisasjonsleddenes kurs

kursmateriell.jpg
Mange av NTLs organisasjonsledd arrangerer egne kurs.

Praktisk info

sporsmalstegn.jpg
Nyttig å vite når du skal på kurs