Arrangere kurs i organisasjonsleddet

sormarka.jpg

Her finner du det du trenger å vite når du skal arrangere kurs for medlemmene i organisasjonsleddet.

NB: Kurs for NTL-medlemmer ansatt i virksomheter som er medlem av Spekter skal godkjennes av forbundsstyret.

Kursportal for organisasjonsledd

Når du arrangerer et kurs i organisasjonsleddet bør du bruke NTLs kursportal til markedsføring, påmelding, registrering av deltagelse og rapportering. Når du bruker kursportalen blir deltagelsen registrert i medlemsregisteret og deltagerne kan laste ned kursbevis fra Min side.

Les mer om hvordan du bruker kursportalen her

 

Økonomisk støtte til å arrangere kurs

Avdelinger, foreninger og landsforeninger i NTL kan søke om støtte til å ha lokale kurs og konferanser fra Opplysnings- og utviklingsmidlene. Har organisasjonsleddet svak økonomi og i tillegg lange reiseavstander, eller andre forhold som gir behov for skolering kan det også søkes om støtte fra NTLs aktivitetsfond.

Søknadsskjema for støtte

Prøv NTLs e-læringskurs om å søke støtte til å arrangere kurs

For å få støtte må:
- søknad må være sendt minst 2 måneder før kurset skal avholdes
- søknaden må være nøyaktig utfylt, med kostnadsberegning og egenkapital
- tema må være organisasjonsfaglig, dvs i henhold til §39 i Hovedavtalen i staten, eller tilsvarende bestemmelser i andre avtaleområder.
- kurs for NTL-medlemmer som er ansatt i virksomheter som er medlem av Spekter skal godkjennes av forbundsstyret

Dagskurs/konferanser må vare minimum 2 timer med tillegg for pauser for å være stønadsberettiget. Støtten er kr 250,- pr deltaker. For dagskurs/dagskonferanser på minimum 4 timer med tillegg for pauser, kan støtten økes dersom man har betydelige reiseutgifter. Reiseutgiftene må da settes opp på søknadsblanketten.

Kortkurs uten overnatting må være på minimum seks timer per dag med tillegg for pauser, og gå over minst to datoer. Støtten for kortkurs uten overnatting er kr 250 per deltaker per dag.

Kortkurs med en overnatting (to kalenderdager) må være på minimum åtte timer med tillegg for pauser. Kortkurs med to overnattinger (tre kalenderdager) må være på minimum tolv timer med tillegg for pauser.

Det bør være over ti deltakere. Støtten for kortkurs med overnatting er kr 550 per deltaker per dag. Det gis støtte til maks tre kalenderdager per kurs.

Slik kan du regne ut støtten fra OU-midlene for kortkurs m/overnatting:
Antall deltakere x antall dager (maks tre dager) x kr 550
Eksempel: 30 deltakere x to dager x kr 550 = kr 33 000
Hvis kurset er uten overnatting må du bytte ut kr 550 med kr 250.

Hvor mange deltakere kan du få støtte til?
Dagskonferanser: inntil 60
Kortkurs: inntil 40

For å få utbetalt støtten fra OU-midlene eller Aktivitetsfondet må kursregnskapet sendes forbundskontoret. Det må sendes så fort som mulig, og senest seks uker etter at kurset er avholdt, og må inneholde:
- nøyaktig utfylt regnskapsblankett, med underskrift av kursansvarlig
- NTLs oppropsliste, personlig underskrevet av hver enkelt kursdeltaker og av kursansvarlig
- regnskapsunderlag for de kostnader som fremkommer på regnskapsblanketten (kopi av regninger og lignende)
- detaljert program for kurset