Eksterne kurs

eksterne-kurs.jpg

Også andre steder i LO-systemet arrangeres det kurs. NTL er medlem av AOF og LO Stat, og vi har derfor samlet informasjon om kurs fra blant andre disse to organisasjonene på denne siden.


Husk at du som NTL-medlem kan søke om stipend når du vil delta på slike kurs. Mer info om stipendordningene finner du på stipendsidene.


Vervebrosjyre

Last ned NTLs vervebrosjyre, eller bestill et trykt eksemplar. Du kan også lage en skreddersydd vervebrosjyre til ditt eget organisasjonsledd ved å bruke malen i det nettbaserte verktøyet Fra Nett til Trykk