Lønn og avtaler i staten

Ikon Staten

Mellomoppgjøret 2019 i staten endte med en løsning hos riksmekleren 25. mai med følgende resultat:

 

I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale har alle fått et generelt sentralt tillegg på A-tabellen med virkning fra 1. mai 2019 på:

- 1,35 %  til lønnstrinn 19-46
- 1,55 %  til lønnstrinn 47-63
- 1,35 % til lønnstrinn 64-101

 
- Ved ansettelse gis 1017 Stipendiater og 1476 Spesialistkandidater minimum lønnstrinn 54
- Tak og bunn for pensjonsgivende variable tillegg fjernes
- I tillegg skal det forhandles lokalt i virksomhetene innenfor en ramme på 1,24 % med virkning fra 1. juli 2019.

De generelle tilleggene er innrettet med en likelønnsprofil ved at det er størst prosentvis tillegg i den midtre delen av tabellen, der det er flest kvinner som er plassert. 

Prøv NTLs e-læring om tariffoppgjøret i staten 2019

Sjekk: riksmeklerens møtebok for oppgjøret i staten 2019

Les også: Tariffoppgjørene i staten siden 2016 - en kort historikk

Om lønn og avtaler i staten 
Det statlige tariffområdet omfatter alle som er ansatt i en statlig virksomhet. Avtalene i det statlige tariffområdet reforhandles hvert år mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og de fire hovedsammenslutningene (LO Stat, UNIO, YS Stat og Akademikerne). Ved hovedoppgjørene (hvert andre år) forhandles hele avtalen, ved mellomoppgjørene (år mellom hovedoppgjørene) forhandles kun lønn.

Det er en del lenker og dokumenter som kun er tilgjengelig på medlemsnett, som f,eks veileder for lokale forhandlinger, regneark mm. Vi anbefaler derfor at du også logger deg inn på medlemsnett.