Lønn og avtaler i staten

Ikon Staten

Oppgjøret i staten 2022 endte med en løsning hos riksmekleren 24. mai. I tillegg til et høyt generelt tillegg innebærer resultatet et ekstra løft for førstekonsulenter og bedringer i systemet for ansiennitetsopprykk. Det skal også forhandles lokalt; fristen er 30. november.

 

 

Last ned: Presentasjon fra NTLs tariffkonferanse om resultatet fra oppgjøret i staten 2022 (krever at du logger inn som NTL-medlem)

Les også: Mer om meklingsresultatet 2022

Se også: NTLs veileder til lokale forhandlinger i staten

Generelt tillegg og ekstra lønnstrinn til førstekonsulenter
Oppgjøret endte med et generelt tillegg som sikrer reallønnsvekst til alle medlemmene, og et ekstra tillegg til de som er førstekonsulenter. I førstekonsulentgruppa organiserer vi særlig kvinner og unge akademikere, og oppgjøret treffer dermed disse gruppene godt.

Fordelingen av lønnsrammen 
Oppgjøret har en ramme på 3,84 %. Tilleggene fordeles med 70% på sentralt nivå gjennom tillegg til alle, forbedring av enkelte ubekvemstillegg og gruppelivsforsikringen, ett lønnstrinn til førstekonsulentene og ulike sikringsbestemmelser i forbindelse med innføring av nye ansiennitetsstiger.

Det sentrale tillegget er fordelt med 10 000 kroner per lønnstrinn fra lønnstrinn 19 til og med lønnstrinn 64 og 1,7% fra og med lønnstrinn 65. Dermed får alle lønnstillegg, og lønnsnivåene blir varig hevet, i motsetning til ved lokale forhandlinger, der noen får veldig høye tillegg på bekostning av reallønnsnivået til alle andre.

Ansiennitetsstiger
Endringene i ansiennitetsstigene er viktige for å sikre at det gis ansiennitetsopprykk etter hensikten. Slik det har vært de siste årene har mange gått glipp av ansiennitetsopprykk. Med endringene i årets oppgjør vil mange av dagens og framtidige ansatte, bl.a. konsulenter og førstekonsulenter, sikres reelle ansiennitetsopprykk. Endringene gjelder for alle stillingskoder som i dag er plassert på lønnsramme. Det er også avtalt nye minstelønnsnivåer for veldig mange stillingskoder. For eksempel vil minstelønnen for fagarbeider med fagbrev heves fra lønnstrinn (ltr) 29 til ltr 36, førstekonsulenten heves fra ltr 39 til ltr 45 og førsteamanuensis fra ltr 59 til 63. Det er avtalt sikringsbestemmelser i forbindelse med overgangen til nye lønnsstiger.

Les mer om endringene i systemet for ansiennitetsopprykk

Endringene i systemet viderefører prinsippet om at det er ansvar og oppgaver som skal ligge til grunn for avlønning i staten, men at ansiennitet og kompetanse kan godskrives. Enkelte stillingskoder har godskrivningsregler for bachelor- og mastergrad.

Her er de sentrale tallene i oppgjøret:

  • Sentrale tillegg (utgjør 70 prosent av disponibel ramme)
  • Ltr. 19-64 10.000 kr
  • Ltr. 65-107 1,7 %
  • Ett ekstra lønnstrinn til alle i stillingskode 1408, Førstekonsulent.
  • Lokal avsetning: (utgjør 30 prosent av disponibel ramme).
  • Oppgjøret har en ramme på 3,84 %

 

Lokale forhandlinger

KDD og hovedsammenslutningene ble i møte 26. august 2022 er enige om å utsette fristen for sluttføring av de lokale forhandlingene fra 31. oktober 2022 til og med 30. november 2022.
Last ned protokollen fra møtet her.

 

 

 

Les også: Tariffoppgjørene i staten siden 2016 - en kort historikk

 

Om lønn og avtaler i staten
Det statlige tariffområdet omfatter alle som er ansatt i en statlig virksomhet. Avtalene i det statlige tariffområdet reforhandles hvert år mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og de fire hovedsammenslutningene (LO Stat, UNIO, YS Stat og Akademikerne). Ved hovedoppgjørene (hvert andre år) forhandles hele avtalen, ved mellomoppgjørene (år mellom hovedoppgjørene) forhandles kun lønn.

Det er en del lenker og dokumenter som kun er tilgjengelig på medlemsnett, som f,eks veileder for lokale forhandlinger, regneark mm. Vi anbefaler derfor at du også logger deg inn på medlemsnett.