Lønn og avtaler i staten

Ikon Staten

Oppgjøret i staten 2021 i staten endte med en løsning hos riksmekleren 27. mai med følgende resultat:

Økonomisk ramme: 2,7%

Den disponible delen av ramma ble fordelt som en kombinasjon av krone- og prosenttillegg på følgende måte:

- Alle får et lønnstillegg på 0,9% + 1500 kr.

- Ltr 19 - 50: I tillegg til 0,9% + 1500 kr et lavlønnstillegg på 4.000 kroner. Samlet gir det et tillegg på minimum 8.200 kroner.

- Ltr 51 - 69: I tillegg til 0,9% + 1500 kr et likelønnstillegg. Samlet gir det et tillegg på minimum 7.287 kroner.

Disse generelle tilleggene gis med virkning fra 1.mai..

50% av den økonomiske ramma er satt av til lokale forhandlinger. Dette betyr at det lokalt skal forhandles innenfor en ramme på 1,8%. Virkningstidspunkt 1. juli.

Riksmeklerens møtebok

A-lønnstabellen i staten 2021

Les også: Tariffoppgjørene i staten siden 2016 - en kort historikk

Om lønn og avtaler i staten
Det statlige tariffområdet omfatter alle som er ansatt i en statlig virksomhet. Avtalene i det statlige tariffområdet reforhandles hvert år mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og de fire hovedsammenslutningene (LO Stat, UNIO, YS Stat og Akademikerne). Ved hovedoppgjørene (hvert andre år) forhandles hele avtalen, ved mellomoppgjørene (år mellom hovedoppgjørene) forhandles kun lønn.

Det er en del lenker og dokumenter som kun er tilgjengelig på medlemsnett, som f,eks veileder for lokale forhandlinger, regneark mm. Vi anbefaler derfor at du også logger deg inn på medlemsnett.