LOfavør Innboforsikring

hjemforsikring.jpg

LO Favør innboforsiring er en del av medlemsskapet ditt i NTL. LOfavør Innboforsikring er den eneste innboforsikringen uten en øvre forsikringssum. Forsikringen er en innbo- og løsøreforsikring som omfatter husstandens private eiendeler som møbler, klær m.m. i hjemmet mot blant annet brann-, vann- og innbruddsskader. Typiske uhell dekkes også. I tillegg inneholder forsikringen rettshjelp og ansvarsforsikring for privatperson.

LOfavør Innboforsikring het tidligere LOfavør Kollektiv Hjemforsikring.

Les mer om vilkår og innhold i forsikringen på lofavor.no.

Forsikringen har en lav egenandel, kr 3 000 ved skade på vanlig gjenstand og kr 1 000,- ved skade på telefon. Dersom det er flere i husstanden som har LOfavør Innboforsikring betaler du ingen egenandel ved skade på innbo.

Her finner du NTLs LOfavør-brosjyre.


Medlemstelefonen; 416 06 600 

Melding av skade

Skader kan meldes over nett på www.meldeskade.no.
Skadetelefonen er 915 02 300 og er døgnåpen.


*Unntak for de som reserverte seg ved innføringen 1. juli 1980.