LOfavør Innboforsikring

hjemforsikring.jpg

Alle NTLs medlemmer omfattes av LOfavør Innboforsikring. LOfavør Innboforsikring er en innbo- og løsøreforsikring som omfatter husstandens private eiendeler som møbler, klær m.m. i hjemmet mot blant annet brann-, vann- og innbruddsskader. Typiske uhell dekkes også. I tillegg inneholder forsikringen rettshjelp og ansvarsforsikring for privatperson. LOfavør Innboforsikring het tidligere LOfavør Kollektiv Hjemforsikring.

Forsikringen er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum. Enkeltgjenstander er forsikret for inntil kr 300 000. Forsikringen har en lav egenandel, kr 3 000. Dersom det er flere i husstanden som har LOfavør Innboforsikring betaler du ingen egenandel ved skade på innbo.

Se gjeldende priser på forsikringen.

Vilkår finner du her: www.lofavor.no

Her finner du NTLs LOfavør-brosjyre.

Visste du at?

  • Innboforsikringen er en del av medlemskapet ditt*.
  • Det er ingen øvre forsikringssum.
  • Har du individuell innboforsikring bør du si opp denne, så du slipper å betale dobbelt.
  • Du får flere fordeler ved å samle innbo- og husforsikring gjennom LOfavør 


Medlemstelefonen; 416 06 600 

Melding av skade

Skader kan meldes over nett på www.meldeskade.no.
Skadetelefonen er 915 02 300 og er døgnåpen.


*Unntak for de som reserverte seg ved innføringen 1. juli 1980.

Hvis du har forsikringen kan du laste ned din egen forsikringsavtale ved å logge deg inn på din side hos LOfavør: gå til www.lofavør.no og logg inn med e-postadresse eller telefonnummer som brukernavn, egendefinert passord som sikker pålogging.