Kollektiv Hjemforsikring

hjemforsikring.jpg

NTL har en kollektiv hjemforsikring som alle NTLs medlemmer omfattes av.* LOfavør Kollektiv hjemforsikringen er en innbo- og løsøreforsikring som omfatter husstandens private eiendeler som møbler, klær m.m. i hjemmet mot blant annet brann-, vann- og innbruddsskader. Typiske uhell dekkes også. I tillegg inneholder forsikringen rettshjelp og ansvarsforsikring for privatperson.

Forsikringen er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum. Enkeltgjenstander er forsikret for inntil kr 300 000. Lav egenandel, kr 3 000. Dersom det er flere i husstanden som har LOfavør Kollektiv hjemforsikring betaler du ingen egenandel ved skade på innbo.

Se gjeldende priser på forsikringen.

Vilkår finner du på: www.lofavor.no

Medlemstelefonen; 815 32 600
Melding av skade: Tlf. 02300

*Unntak for de som reserverte seg ved innføringen 1. juli 1980.

Hvis du har forsikringen kan du laste ned din egen forsikringsavtale ved å logge deg inn på din side hos LOfavør: gå til www.lofavør.no og logg inn med e-postadresse eller telefonnummer som brukernavn, egendefinert passord som sikker pålogging.