LOfavør reiseforsikring

reiseforsikring.jpg

LOfavør Reiseforsikring gjelder for yrkesaktive medlemmer som ikke har reservert seg. Den gjelder for ferie- fritids- og yrkesreiser. Stiller ingen krav til overnatting eller flyreise. Avbestillingsforsikring er inkludert. Ulykkesforsikringen gjelder hele døgnet – også utenom reiser. Kun egenandel ved behandlingsutgifter etter ulykkesskader. De fleste forsikringssummene dobles i forhold til standard reiseforsikring.

Angående reiseforsikring og pensjonister

Pensjonister som ikke har reiseforsikring via NTL den dagen de går av med pensjon, kan nytegne denne innen et år etter avgangsdato.

Pensjonister som er blitt strøket fra ordningen kan også tegne reiseforsikring på nytt. De vil da få sammenhengende forsikringsdekning, under forutsetningen av at de etterbetaler for hele perioden det ikke er betalt for.

Se gjeldende priser for forsikringen.

  • Enkeltreiser med varighet inntil 70 dager
  • Deg som medlem, din ektefelle/samboer,og barn inntil 20 år, uavhengig om dere reiser samlet eller hver for dere
  • Tyveri av, og skade på bagasje
  • Forsinket eller forsvunnet bagasje
  • Reisesyke og hjemtransport
  • Reiseulykke
  • Reiseansvar
  • Avbestillingsforsikring ved akutt sykdom (Det er en forutsetning at forsikringen er kjøpt før eller samtidig med første innbetaling for reisen/leieforholdet)
  • Egenandel på leiebil som følge av skade på leiebil på ferie-, fritidsreise, eller jobbreise, erstattes med inntil kr 12.000 per skadetilfelle maksimalt 30 000 kr pr skadeår. Skriftlig avtale og krav fra utleiefirma må fremlegges. (det som ikke erstattes er skade på helårsleid bil, Leasingbil og bil leid via bilpool). NB! gjelder bare hvis du har topp reiseforsikring

NB! Skader på mobiltelefon, datamaskin, lese- og nettbrett er ikke dekket av reiseforsikringen


Forsikringen kan utvides til å gjelde reise på inntil 90 eller 180 dager.

Vilkår finner du på LOfavør sine nettsider NB: Prisen du blir tilbudt på LOfavør sin nettside er høyere enn den du får som NTL-medlem, siden NTLs reiseforsikringen er del av en egen avtale med spesialpris. 

Hvis du bestiller LOfavør Reiseforsikring og skal ut på tur så bør du bestille reiseforsikringsbevis fra LOfavør eller laste det ned i den nye LOfavør-appen. 

 

Skadehjelp på stedet – 24 timer i døgnet 

SpareBank 1: Tlf. +47 416 06 600

SOS: Tlf. +45 38 48 88 35