Har du blitt pensjonist? (Inkl. AFP og uføre)

pensjonist-156.jpg

Det som står her gjelder alderspensjonister, uførepensjonister og AFP-pensjonister. Samme vilkår gjelder også den som har arbeidsavklaringspenger eller er midlertidig uføre etter vedtak fra Statens pensjonskasse.

NTL-medlemmer som går av med pensjon eller er på arbeidsavklaringspenger (AAP) må huske å varsle NTL om dette. Her er det du må huske:

Meld fra til forbundet per telefon (23 06 84 00) eller epost (kont@ntl.no) fra hvilken dato du går av. Oppgi navn og medlemsnummer. Ved å logge deg inn på NTLs medlemsnett kan du kontrollere statusen på ditt medlemskap. De som går av med pensjon før 67 år, må sende inn kopi til NTL av vedtak om innvilget pensjon. Medlemmer som er på AAP eller midlertidig uføre må også sende inn kopi av vedtaket. 

Følgende vilkår gjelder for pensjonistmedlemmer, medlemmer på AAP eller midlertidig uføre i perioden de har gyldig vedtak: 

Gratis medlemskap. LOfavør innboforsikring (tidligere kalt Kollektiv Hjem)  er inkludert dersom du har vært tilknyttet (dvs. betalt for) ordningen sammenhengende de siste 10 år (som yrkesaktiv og/eller pensjonist i NTL eller et annet LO-forbund). Hvis du ikke har 10 års sammenhengende tilknytning til LOfavør innboforsikring betaler du forsikringspremie på lik linje med yrkesaktive fram til du når disse 10 årene.

Som pensjonist kan man beholde LOfavør reiseforsikring, som blir fakturert via LOfavør. Har du ikke denne ved overgang til pensjonist kan man bestille denne opptil 1 år etter overgang til pensjon. 

I tillegg har du som pensjonistmedlem de samme medlemsfordelene som ordinære medlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør. Fordelene inkluderer rabatt på feriereiser, elektrisitet, advokatbistand og annet. Se LOfavørs hjemmesider for mer informasjon.

Pensjonist i gradert stilling, eller som har arbeid i tillegg til pensjon, betaler 1.1 % av lønn + premie for LOfavør innboforsikring, i likhet med ordinært yrkesaktive medlemmer.