Ulønnet permisjon

Medlemmer som er i ulønnet permisjon har fritak for kontingent og betaler kun premie for LOfavør Kollektiv Hjem-forsikring.

Dette gjelder ulønnede tilfeller av:
- Svangerskapspermisjon
- Omsorgs- eller foreldrepermisjon
- Militær- eller siviltjeneste
- Skolegang under ½ års varighet (over ½ år – se student)
- Streik eller lockout