Medlemmer i utlandet

Medlemmer som har permisjon uten lønn fra sin hovedstilling og ikke tar lønnet arbeid, kan søke om å beholde medlemskapet. Medlemmet betaler tilknytningsavgift  på kr 60 per måned og premien til LOfavør Kollektiv Hjem-forsikring.

Medlemmer som reiser utenlands med permisjon uten lønn fra sin arbeidsgiver - og som tar arbeid utenfor NTLs organisasjonsområde, for eksempel for en lokal arbeidsgiver eller en internasjonal organisasjon, betaler tilknytningsavgift på kr 100 per måned, samt premien til LOfavør Kollektiv Hjem-forsikring.

NTL gjør oppmerksom på at medlemmer som arbeider utenlands for en arbeidsgiver innenfor NTLs organisasjonsområde, for eksempel Utenrikstjenesten eller Forsvaret, betaler vanlig prosentkontingent og premie til LOfavør Kollektiv Hjem-forsikring.