Er du midlertidig ansatt

Tidsbegrensede arbeidskontrakter skal være lovlig inngått. Man må ha unntakshjemmel for å tilsette midlertidig.

NTLs midlertidighetstest hjelper deg å finne ut om du har grunnlag for få lovligheten av ditt midlertidige arbeidsforhold vurdert nærmere.

Publisert: 03.05.2012, sist endret 24.10.2019


1. Har du faste og løpende arbeidsoppgaver?

2. Er det avtalt at du skal arbeide ”inntil videre” (e.l.)?

3. Er du ansatt på "engasjement"?

4. Har du skriftlig arbeidsavtale om midlertidig tilsetting?

5. Har du mottatt varsel om opphør av arbeidsforholdet?

6. Har du vært midlertidig ansatt sammenhengende i samme virksomhet over lang tid? Da kan du ha rett til fast ansettelse. I staten er grensen 3 år etter statsansatteloven (§9.3). I arbeidslivet for øvrig er grensen 4 år etter arbeidsmiljølovens bestemmelse (§14.9 (7). 

Svarer du JA på én eller flere? Da bør du kontakte NTLs tillitsvalgte