Utmelding

Hvis du vil melde deg ut av NTL skal det skje skriftlig med signatur. Brevet kan scannes og sendes som vedlegg til e-post til kont@ntl.no eller som vanlig brev til Norsk Tjenestemannslag, Møllergata 10, 0179 Oslo. Utmeldinger per telefon eller annen ikke-signert form aksepteres ikke ettersom utmeldingen innebærer opphør av ordninger med økonomiske forpliktelser. Utmeldingen trer i kraft ved utgangen av inneværende kvartal. Hvis utmeldingen skyldes at du slutter i jobben gjelder utmeldingen fra samme dag som arbeidsforholdet opphører.

Overføring til annet LO-forbund
Har du skiftet jobb til en arbeidsplass utenfor NTLs organisasjonsområde og ønsker å fortsatt være organisert i LO? Da kan du overføre medlemskapet fra ett forbund til et annet. På denne måten slipper du opphold i medlemskapet og i eventuelle forsikringer eller andre medlemsprogram.

For å overføre medlemskapet til et annet forbund kan du ta kontakt med NTL på post@ntl.no eller via brev til Norsk Tjenestemannslag, Møllergata 10, 0179 Oslo.