Har du byttet jobb?

Hvis du bytter jobb bør du gi beskjed til NTL så fort som mulig. Dette er viktig for at vi skal kunne opprette kontingenttrekk hos lønningskontoret på den nye arbeidsplassen. Ofte vil det å bytte jobb også føre til at du blir tilknyttet et annet organisasjonsledd. Er den nye arbeidsplassen utenfor NTLs organisasjonsområde kan vi overføre medlemskapet til et annet LO-forbund.

Meld fra om bytte av jobb via:

Medlemsnett
Logg deg inn på medlemsnett. Der finner du din egen side med personopplysninger, inkludert arbeidforhold. Her kan du legge inn/endre opplysninger om adresse, lønn og stillingsprosent, avslutte gamle arbeidsforhold og melde fra om nye.

E-post
post@ntl.no

Telefon 23068400