Har du byttet jobb?

Hvis du bytter jobb bør du si fra til NTL så fort som mulig. Dette er viktig for at vi skal kunne opprette kontingenttrekk hos lønningskontoret på den nye arbeidsplassen. Ofte vil det å bytte jobb også føre til at du blir tilknyttet et annet organisasjonsledd. Er den nye arbeidsplassen utenfor NTLs organisasjonsområde kan vi overføre medlemskapet til et annet LO-forbund.

Meld fra om bytte av jobb her:

Medlemsnett
Logg deg inn på medlemsnett. Der finner du din egen side med egne personopplysninger, inkludert arbeidforhold. Her kan du legge inn opplysninger om adresse, lønn og stillingsprosent, avslutte gamle arbeidsforhold og melde fra om nye.

E-post
post@ntl.no

Telefon23068400