I dybden: Statsbudsjettet 2014

Stoltenberg II-regjeringen la fram sitt siste budsjettforslag mandag 14. oktober. Finansminister Sigbjørn Johnsen beskriver forslaget som et budsjett som trygger arbeidsplasser, verdiskaping og velferd og bidrar til et arbeidsliv der alle kan delta. -Her er det mange gode satsinger som jeg gjerne ser at stortinget gir sin tilslutning til, er NTL-leder John Leirvaags første kommentar til budsjettforslaget.

Alle budsjettdokumenter, framstillinger, oversikter og pressemeldinger finner du på regjeringens budsjettnettsider.

NTLs kommentarer til og reaksjoner på årets budsjett finner du i nyhetsfeeden til venstre.

LOs samfunnspolitiske avdeling har laget en oppsummering av statsbudsjettet sett fra LOs synsvinkel.

NTLs arbeid med statsbudsjettet
Statsbudsjettet legger føringer for driften av statlige virksomheter og dermed for arbeidshverdagen for svært mange NTL-medlemmer. Budsjettet legger føringer både for omfang av aktiviteter og investeringer, og for politiske veivalg og prioriteringer i forvaltningspolitikken.

NTL jobber derfor aktivt med statsbudsjettet og sender innspill til beslutningstagerne, både til departementene i forkant av det forberedende budsjettarbeidet og til stortingskomiteene som skal behandle og vedta budsjettet etter forlaget er lagt fram av regjeringen.

Du finner alle innspillene på NTLs faste statsbudsjett-sider.