I dybden: TISA-avtalen

Norge er i forhandlinger om en omfattende tjenestehandelsavtale, Trade in Services Agreement (TISA). Avtalen kan sette offentlig helsevesen, barnehager, postvesen, kringkasting, vann, energi, transport og andre tjenester i fare.

Internasjonal handel må foregå på en måte som fremmer demokrati og menneskerettigheter, inkluderer faglige rettigheter og legger til rette for rettferdig utvikling i landene som handler med hverandre. NTL krever at Norge kun inngår handelsavtaler som respekterer disse prinsippene.

NTL gikk sammen med syv andre fagforbundet og krevde åpenhet i forhandlingene om TISA-avtalen.

Her kan du lese seks ting du bør vite om TISA og TTIP

NTLs landsmøte vedtok i 2014 en uttalelse om TISA og handelsavtalen TTIP. I uttalelsen "Et rettferdig og solidarisk handelsregime" heter det blant annet:

Offentlig sektor skal skape tjenester som ikke vil bli skapt og fordelt på en rettferdig og effektiv måte i markedet. Offentlige tjenester egner seg dermed grunnleggende ikke til å være handelsvarer på det internasjonale markedet. NTL krever derfor at offentlige tjenester ikke er endel av handelsavtaler Norge inngår. Norge må heller ikke inngå avtaler som kan hindre rekommunalisering og renasjonalisering. For å sikre at man ikke inngår fremtidige forpliktelser som kan presse frem privatisering av offentlige virksomheter må Norge også bare inngå statiskeavtaler der nye områder ikke kan bli inkludert uten eksplisitt godkjenning av alle deltakende land.

 

NTL er med i den internasjonale paraplyen Public Service International (PSI). Du kan lese om arbeidet deres med TISA på PSI sin temaside om TISA