Vårt program

PHP-2015-18.jpg

NTLs prinsipp- og handlingsprogram vedtas av landsmøtet for fire år av gangen. Landsmøtet i november 2014 vedtok nytt program for 2015-2018.

Generelt om programmet

Prinsipp- og handlingsprogrammet er NTLs viktigste policydokument og legger grunnlaget for politikken forbundet fører. Programmet fastslår NTLs overordnede visjon for samfunnet, prioriterte satsingsområder og faglige krav til medbestemmelse i arbeidslivet, personalpolitikken og lønns- og tariffpolitikken.


Vervebrosjyre

Last ned NTLs vervebrosjyre, eller bestill et trykt eksemplar. Du kan også lage en skreddersydd vervebrosjyre til ditt eget organisasjonsledd ved å bruke malen i det nettbaserte verktøyet Fra Nett til Trykk