05:15 FORTSATT MEKLING PÅ OVERTID I STATEN

john.jpg

Oppgjøret i staten går nå inn i den avsluttende meklingsfasen. Partene har blitt enige om å mekle på overtid. Blir det ikke enighet i meklingen kan det bli streik i staten fra torsdag morgen.

-Staten tilbød oss smuler i generelle tillegg i forhandlingene, samtidig som de ville snu opp ned på forhandlingssystemet med alt ut lokalt, uten streikerett. De nekter oss også forhandlingsrett på tjenestepensjon slik vi hadde i 2009, sier NTL-leder John Leirvaag. 

LO Stat brøt forhandlingene med staten etter å ha forhandlet på overtid. LO Stat sendte ut følgende pressemelding etter forhandlingsbruddet. Senere ble det klart at Unio og YS også brøt.

Staten har undertegnet ny hovedtariffavtale med Akademikerne. Dette legger til rette for fullstendig kaos med ulike hovedtariffavtaler med hovedsammenslutninger som organiserer de samme grupper arbeidstakere. Jan Tore Sanners modernisering går tydeligvis ut på å skape større ulikhet i en forvaltning som skal sikre likebehandling og rettssikkerhet. Dette er en svært kortsiktig og uklok politikk, sier John Leirvaag, leder i NTL.

-Akademikerne kaller det "moderne lønnspolitikk" å gi fra seg retten til å streike for framtidig lønn og pensjon. Det er en rettighet mennesker i mange andre land kjemper for å få eller beholde. Vi i NTL gir ikke fra oss streikeretten, sier Leirvaag.

Se John Leirvaags umiddelbare kommentar på at Akadermikerne og staten er blitt enige om ny hovedtariffavtale.

 

Det ble forhandlet om hovedtariffavtalen i staten:
Hovedtariffavtalen inneholder de viktigste reglene for arbeidstakere i staten vedrørende bl.a. lønn, arbeidstid, ferie, permisjon og pensjon. Hovedtariffavtalen med oppdateringer fra mai-15


PDF: Lønnstabell gjeldende fra 1. mai 2015


LO Stat, som forhandlet på vegne av NTL, har under forhandlingene fremmet følgende krav:

 

Arbeidsgivers krav/tilbud har vært følgende:

 

De andre hovedsammenslutningenes krav i forhandlingene:

Akademikernes krav 1
Akademikernes krav 2
Akademikernes krav 3

Unios krav 1

YS Stat krav 1
YS Stat krav 2
YS Stat krav 3
YS Stat krav 4

 

Du kan også lese mer opp oppgjøret i staten på LO Stats nettsider

 

Ønsker du kommentarer til den pågående meklingen?

Kontakt forbundsleder John Leirvaag, m: 91 66 32 57,eller informasjonsansvarlig Tove Lise Granli, m: 91 85 92 30.