Ny tjenestemannslov fratar statsansatte grunnleggende rettigheter

Tjenestemannsloven

– Med forslaget om å fjerne tjenestemannsloven fortsetter regjeringen å rasere lovene som regulerer arbeidslivet. Nå er det de statstilsatte som rammes spesielt, sier NTLs nestleder Kjersti Barsok.

Sjekk: Regjerningens forslag til ny tjenestemannslov i sin helhet

NTL mener oppsigelsesvernet vil bli svekket og at tilsettinger blir sårbare for vilkårlighet og utenforliggende hensyn i regjeringens forslag til ny lov for ansatte i staten. NTLs nestleder Kjersti Barsok synes det ser ut til at forslaget vil svekke statsansattes muligheter til å ta oppsigelser til rettsapparatet.

– Våre medlemmer er statstilsatte som stolt og lojalt utfører et samfunnsoppdrag. Utvidelse av adgangen til oppsigelse vil kunne svekke tjenestemennenes faglige og politiske uavhengighet. Dette vil motvirke nødvendige korrektiver og ytringer innen forvaltningen, sier Barsok i en pressemelding.

NTLs nestleder Kjersti Barsok

NTL er også kritiske til at innsettelsesråd i ansettelsesprosesser skal bort.

– Det hjelper lite å stramme inn på reglene om midlertidig tilsetting når det er praktiseringen av reglene som har vært problemet, sier Barsok.

NTL har liten tro på at dette forslaget vil oppfylle regjeringens ambisjoner om at den nye loven skal kunne stå seg over tid, og at dette er modernisering og forenkling.

– Mer utrygge arbeidsforhold vil ikke gjøre staten til en mer attraktiv arbeidsplass. Vi oppfordrer alle som ønsker en god og uavhengig forvaltning til å sette seg godt inn i dette lovforslaget, sier Kjersti Barsok.