LO: Ny lov svekker statsansattes uavhengighet

Hans-Christian Gabrielsen

- Den nye loven om statsansatte svekker de ansattes rettigheter og uavhengighet, mener LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen.

- Vi er blant annet kritisk til at forslaget legger opp til utstrakt bruk av forskrifter på sentrale områder. Det innebærer en maktoverføring fra Stortinget til departementet, sier Gabrielsen.

Les hele saken på LO sine nettsider

Les også: NTLs reaksjoner på lovforslaget

Sjekk: Regjerningens forslag til ny tjenestemannslov i sin helhet