Hastverkspreget behandling av ny tjenestemannslov

Kjersti Barsok

Regjeringen har sendt forskriften til den nye loven om statens ansatte ut på høring før loven er vedtatt. - 160.000 statsansatte blir skadelidende for en lov regjeringen kjører gjennom i all hast. Dette er en sak Stortinget burde ta seg tid til å behandle grundig, sier 1. nestleder i NTL Kjersti Barsok.

Bakgrunn: Ny tjenestemannslov fratar statsansatte grunnleggende rettigheter

– Høringsinstansene skal uttale seg om en forskrift til en lov som ikke er vedtatt. Stortinget og komiteen har ikke diskutert eller behandlet loven. Man forskutterer at loven vil bli slik den foreligger nå. Vi mener det er et problem, sier Barsok.

Les også: hele saken om hastebehandling av den nye tjenestemannsloven på NTL-magasinet sine nettsider

Jusprofessor Eivind Smith mener framgangsmåten er uvanlig. -Jeg tror ikke det er vanlig. Det har nok sammenheng med at regjeringen i dette tilfellet ønsker den nye loven ikraftsatt nokså raskt. På denne måten går regjeringen fram raskere enn det som ofte er tilfelle med lovgivning, sier Smith.

Les også: Eivind Smiths kommentarer til lovbehandlingen på NTL-magasinet sine nettsider

Statssekretær Kristin Holm Jensen (H) bekrefter at de ønsker en rask iverksettelse. - Lovforslaget er fremmet for Stortinget, og det er ønskelig at loven trer i kraft så snart som mulig. Forskriften er på høring, men blir fastsatt først når Stortinget har fattet endelig vedatk, sier Jensen til NTL-magasinet.