Løsning i lønnsoppgjøret i staten

John Leirvaag

- Vi klarte å slå tilbake arbeidsgivers massive angrep på det statlige lønnssystemet. Staten ønsket i utgangspunktet å bare gi lokale tillegg i år og fjerne lønnstabellen. Gjennom forhandlingene har vi klart å beholde et generelt tillegg som treffer alle. Det er riktignok langt mindre til generelle tillegg enn det vi ønsket, men dette var det vi fikk til mot en veldig steil arbeidsgiver, sier John Leirvaag som en første kommentar om lønnsoppgjøret.

LO Stat, Unio og YS Stat har blitt enige med arbeidsgiver om felles avtale. - Det var viktig for oss at vi ikke endte opp med ulike avtaler, som er et bedre utgangspunkt for framtidige forhandlinger ytdyper Leirvaag.

Oppgjøret i staten har en økonomisk ramme på 2,4 prosent og innebærer dermed en lønnsvekst som ligger innenfor de rammene som konkurranseutsatt sektor har lagt.

Rammen er fordelt slik at 0,22 prosent går til generelle tillegg (0,33 prosent med 1. mai som virkningstidspunkt), mens 0,4 prosent går til potten for lokale forhandlinger i virksomhetene (0,8 prosent med 1. juli som virkningstidspunkt). I tillegg blir endel stillingskoder løftet, noe som utgjør 0,01 prosent. Resten av rammen er glidning og overheng.

Når det gjelder lønns- og forhandlingssystemet ble det enighet om å ikke endre noe på det nå, men videreføre arbeidet som ble igangsatt ved forhandlingene i fjor. Det betyr at eventuelle endringer vil kunne forhandles i hovedtariffoppgjøret i 2018. Dette gir oss bedre tid og mulighet til en helhetlig og grundig gjennomgang enn det som har vært utgangspunktet i år, avslutter Leirvaag.

Les pressemelding fra LO Stat, der du også finner lønnstabell og protokoll når den er helt klar.

Frifagbevegelse:

Den mest ytterliggående motparten jeg har møtt
LO Stat sikret et generelt lønnstillegg til alle - og at lønnssystemet består

Se protokollen i vedlegget: