Svekket ansettelsesvern med ny lov

Marc Gayorfar

Folkehelseinstituttet nedbemanner, og 1. juli trer den nye loven om statens ansatte i kraft. - Den nye loven gjør det lettere å si opp statsansatte enn andre i norsk arbeidsliv. Den svekker også rettssikkerheten for dem som sies opp i staten ved at de ikke lenger kan gå til domstolen for å prøve om oppsigelsen er saklig, sier leder av NTL Nasjonalt Folkehelseinstitutt Marc Gayorfar til Dagsavisen.

Ankeordningen i den nye loven er svakere enn det som var tilfelle i tjenestemannsloven, mener Gayorfar. – Mens øvrige arbeidstakere i norsk arbeidsliv kan prøve en usaklig oppsigelse for retten med vanlige prosessuelle rettigheter, vil det for en statsansatt skje ved at det klages til departementet virksomheten er underlagt. I vårt tilfelle er det Helse- og omsorgsdepartementet som selv har pålagt oss å kutte antallet ansatte.

En av de som er oppsagt er NTL-medlem Niky Najafi. Til Dagsavisen beskriver hun ventetiden før avgjørelsen om hvem som skulle sies opp slik: - Det har vært som tortur. Alle på avdelingen min har vært så stresset. Både jeg og kolleger har ikke klart å sove eller spise, sier Najafi.

Les hele saken på Dagsavisen sine nettsider.