NTLs lovspeil guider deg gjennom den nye statsansatteloven

Tjenestemannsloven

Den nye loven om statens ansatte trådde i kraft 1. juli. NTL er kritisk til lovens innhold, men det gjør det ikke mindre viktig å kjenne innholdet. NTLs lovspeil hjelper deg til å gjøre deg kjent med lovendringene!