Kjersti Barsok eForvaltningskonferansen 2019

- IKT-forvaltning er en statlig kjerneoppgave

- Forvaltningen av IKT­-systemene må anses som en statlig kjerneoppgave. Da kan ikke økonomiske beregninger alene bestemme hvordan vi organiserer arbeidet med dem. Gjennomsiktighet, etterrettelighet og medbestemmelse gjør offentlig sektor til en organisasjonsform med gode forutsetninger for stabil og langsiktig IKT-drift, sa NTL-leder Kjersti Barsok da hun avsluttet eForvaltningskonferansen 2019.

Publisert: 12.02.2019, sist endret 12.02.2019


Barsok satte fokus på betydningen av at staten beholder kontroll over sin egen digitale infrastruktur.

- Outsourcing av IKT-­utvikling gjør staten avhengig av eksterne aktører med andre motiver enn staten selv. Dette innebærer en risiko knyttet til den eksterne partens priori­teringer, noe som kan få alvorlige følger i en kritisk situasjon. Fragmenteringen av virksomheten pulveriserer også arbeidsgiveransvaret og medbestemmelsesordningene. Dette svekker de innebygde sikkerhetsmekanismene som preger offentlig sektor, sa Barsok.

NTL-lederen viste også betdningen av at fagforeningene i offentlig sektor har eForvaltningspolitikken på dagsorden.

- Som fagorganiserte har vi en rimelig mulighet til å påvirke valgene som tas. eForvaltningspolitikken innebærer veivalg blant mange mulige digitale framtider. Dette er veivalg med konsekvenser for hele befolkningen. Men for NTLs medlemmer sier retningsvalgene i eForvaltningspolitikken også mye om framtiden for arbeidshverdagen og arbeidsvilkårene i våre, sa hun.

 

Her følger en redigert versjon av Barsoks tale på eForvaltningskonferansen 2019

I går ga Hans Martin Aase fra Fagforbundet oss denne utfordringen: «Kan LO, med Fagforbundet og NTL i spissen, bidra til at ulike offentlige virksomheter samarbeider om å bygge opp egen kompetanse om sikkerhet og personvern på IKT-området?» Det er noe vi i NTL veldig gjerne blir med på, og utfordringen er herved akseptert!

Og vi går gjerne enda lenger.

Mange statlige virksomheter har sterke IKT-­avdelinger med kompetanse og kapasitet til å utvikle og drifte egne systemer. NTL mener at utvikling og drift i egen regi er en forut­setning for en forsvarlig lang­siktig forvaltning av IKT-systemene våre og for muligheten til å tenke strateg­isk i eForvaltningspolitikken.

Outsourcing av IKT-­utvikling gjør staten avhengig av eksterne aktører med andre motiver enn staten selv. Dette innebærer en risiko knyttet til den eksterne partens priori­teringer, noe som kan få alvorlige følger i en kritisk situasjon. Fragmenteringen av virksomheten pulveriserer også arbeidsgiveransvaret og medbestemmelsesordningene. Dette svekker de innebygde sikkerhetsmekanismene som preger offentlig sektor. Gjennomsiktighet, etterrettelighet og medbestemmelse gjør offentlig sektor til en organisasjonsform med bedre forutsetninger for stabil og langsiktig drift enn det det private næringslivet har.

NTL mener også at utvikling og drift av offentlige IKT­-tjenester skal organiseres slik at de er underlagt demokratisk styring og kontroll. Forvaltningen av IKT­-systemene må anses som en statlig kjerneoppgave. Da kan ikke økonomiske beregninger alene bestemme hvordan vi organiserer arbeidet med dem. Staten skal ha oversikt over og eierskap til sin egen digi­tale struktur og arkitektur.

NTLs landsstyre vedtok forrige uke at NTL skal lage en rapport som viser status i arbeidet med drift og utvikling av IKT-systemer i egen regi i staten. For å få til dette trenger vi innspill fra dere som jobber med dette til daglig. Jeg håper dere som sitter her og er medlemmer i NTL og som har viktig kunnskap om dette ikke nøler med å kontakte oss og bidra i dette arbeidet, og jeg er sikker på at det samme gjelder for Fagforbundet.

--

Det er ikke mange deler av livene våre som ikke omformes av digitaliseringen. Arbeidslivet er heller ikke noe unntak. Det er lett å tenke at digitaliseringen treffer oss som en bølge og at vi bare må ta det som kommer. Men som fagorganiserte har vi en rimelig mulighet til å påvirke valgene som tas. eForvaltningspolitikken innebærer veivalg blant mange mulige digitale framtider. Dette er veivalg med konsekvenser for hele befolkningen. Men for NTLs medlemmer sier retningsvalgene i eForvaltningspolitikken også mye om framtiden for arbeidshverdagen og arbeidsvilkårene i våre.

I den norske fagbevegelsen har vi alltid møtt teknologisk utvikling med en positiv innstilling. Det har vi kunnet gjøre fordi vi har vært i stand til å påvirke prosessen på tre viktige måter:

For det første å sikre kompetanseheving og omskolering til dem som jobber med oppgaver som er i ferd med å automatiseres bort.

For det andre å sørge for å organisere de nye yrkesgruppene som vokser fram. På den måten sikrer vi at teknologisk endring ikke fører til lavere organisasjonsgrad eller dårligere arbeidsforhold.

For det tredje å bruke medbestemmelsen til å forme den nye arbeidshverdagen. I digitaliseringens tidsalder er dette en av de viktigste kamparenaene våre. Her blir det bestemt hvordan vår digitale arbeidshverdag vil fungere og oppleves. Hvor mye skal automatiseres? Hvordan skal arbeidsgiver kunne bruke data om bruksmønster i fagsystemene? Hvem har siste ord, saksbehandleren eller programmet? Kort sagt om det er vi som styrer systemene eller systemene som styrer oss.

Tilliten til at teknologisk omstilling i arbeidslivet er trygt og positivt avhenger av at vi medlemmer og tillitsvalgte gjør jobben og holder trykket oppe for å forme eForvaltningen. Gjør vi ikke det kan vi ikke forvente at utviklingen bare skal ha positive utfall.

Har vi vært flinke nok til å finne måter å omskolere dem som trenger det? Har vi vært tydelige nok i kampen mot digital overvåkning? Har vi egentlig klart å organisere IKT-bransjen?

--

I mars arrangerer vi i NTL den årlige NTL-konferansen, og i år er det digitalisering som er temaet. Vi spør blant annet: Hvem skal eie, utvikle og drifte statens IT-systemer? Hvordan skal vi få kontroll med IKT-utviklingen i virksomheten vi jobber i? Hvilke nye utfordringer har vi som tillitsvalgte i et digitalt arbeidsliv?

NTL setter dette temaet på dagsorden fordi vi ser på eForvaltningen som spydspissen i den konstante omformingen av offentlig sektor – på godt og vondt. NTL vil påvirke og forme eForvaltningspolitikken i årene som kommer for å skape et best mulig arbeidsliv i offentlig sektor og best mulig digitale tjenester til innbyggerne.