streikevakt

Følg årets tariffoppgjør

Tariffoppgjøret 2019 er i gang, og det betyr forhandlinger, mekling, streikeforberedelser og kanskje også streik. På tariffsidene kan du følge med på hva som skjer i årets tariffoppgjør.

Publisert: 12.04.2019, sist endret 12.04.2019


Lønnsoppgjøret 2019 er et mellomoppgjør. Det betyr at vi er midt i en tariffperiode og skal forhandle om de tingene tariffavtalen sier at det skal forhandles om midtveis. I de fleste tariffområdene er det snakk om lønn, men også andre enkelttemaer som er viktige i den enkelte avtalen, slik som pensjon eller lignende, kan være tema.

Les mer på tariffsidene 2019