streikevakt

Følg årets tariffoppgjør

Tariffoppgjøret 2019 er i gang, og det betyr forhandlinger, mekling, streikeforberedelser og kanskje også streik. På tariffsidene kan du følge med på hva som skjer i årets tariffoppgjør.

Publisert: 12.04.2019, sist endret 23.04.2019