spanskeambassaden_fotografkaihovden.jpg

NTL oppfordrer til boikott av Spansk Festival 14. – 20. oktober 2019

Hvert år arrangerer den Spanske ambassade i Oslo Spansk Festival og samarbeider med blant annet Norad, UD, Unicef og Right to Play om festivalen. NTL oppfordret nå til boikott av denne festivalen på grunn av den spanske ambassadens behandling av sine ansatte. 

Publisert: 04.09.2019, sist endret 10.09.2019


NTL har siden våren 2018 arbeidet med å få på plass akseptable lønns- og arbeidsvilkår for de lokalt ansatte. Det er blant annet manglende utbetaling av feriepenger over tre år, ekstremt dårlige lønnsvilkår og lange arbeidsdager. Land som har ambassader i Norge forplikter seg til å følge norske lønns- og arbeidsvilkår. Den Spanske ambassaden har så langt ikke villet innfri kravene fra NTL for våre medlemmer blant de lokalt ansatte.

Spansk Festival har som mål å få frem Spanias engasjement i bærekraftig utvikling. FN bærekraftsmål løftes frem under festivalen og særlig målene knyttet til utdanning. Samtidig er et av FNs bærekraftmål å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Det er et paradoks at festivalen kan vise til FNs bærekraftsmål samtidig som ansatte ved ambassaden ikke kan leve av lønnen sin og ha uholdbare arbeidsforhold. NTL oppfordrer derfor alle de involverte samarbeidspartnere, inviterte gjester, skoler og institusjoner om å ikke delta på Spansk Festival 2019 og med dette markere støtte til kravet om anstendige lønns- og arbeidsforhold for de ansatte ved den spanske ambassaden i Oslo. 

___

Kontaktperson: Lisbet Bjone, informasjonsrådgiver NTL, lisbet.bjone@ntl.no, 92068774.

 

Foto: Kai Hovden, LO Media.

 

Frifagbevegelse: NTL oppfordret til boikott av ambassadens spansk festival, nå avlyser ambassaden festivalen. 

Fredrik Oftebro, 1. nestleder i NTL sier dette i forbindelse med at Spansk festival er avlyst:  

-          Vi tar til etterretning at den spanske ambassaden har valgt å avlyse festivalen. Det er bra at ambassaden skriver at de er opptatt av å følge norsk lov og viser til at de ønsker en konstruktiv dialog med NTL. Vi har forsøkt å løse saken i dialog med ambassaden, men dette har ikke ført frem. Det er derfor dette går til rettslig behandling, i første omgang i Forliksrådet. Vi håper på en rettferdig løsning for de ansatte og som følger norsk lov og avtaler, avslutter Oftebro.