omstilling19_2.png

Omstilling i staten

Heftet «Omstilling i staten, tillitsvalgtes rolle og oppgaver» er oppdatert. Heftet skal være til hjelp for tillitsvalgte og medlemmer som opplever omstilling på arbeidsplassen.

Publisert: 05.09.2019, sist endret 05.09.2019


Det er mange varianter av omstillinger i staten:

  • Etablering av nye etater
  • Sammenslåing internt i etater eller av etater
  • Overføring av oppgaver mellom etater
  • Flytting av etater
  • Bortfall av oppgaver
  • Virksomheter som får sine budsjetter redusert
  • Nedbemanning og effektivitet
  • Nedleggelse av virksomhet
  • Overføring av oppgaver til private
  • Kjøp av tjenester

De tillitsvalgte har en viktig rolle i arbeidet knyttet til omstillingen, og de ulike typene omstilling må håndteres på forskjellig måte. Dette finner du mer om i vårt temahefte, som du kan laste ned nedenfor. Hvis du vil bestille flere hefter, så kan du gjøre det på vår materiellbestilingsside fra web2print, temahefter.

I større omstillinger er det vanlig at partene blir enige om en omstillingsavtale. Det er utarbeidet en mal for slike omstillingsavtaler og malen finnes i Personalpolitikk ved omstillingsprosesser som er en veiledning og retningslinjer for omstilling som statlige arbeidsgivere skal følge.

Kurs og opplæring:

NTL har kurset «Tillitsvalgtes rolle under omstilling» på Sørmarka, vanligvis i januar/februar. Ta en titt på vår kurskalender, og meld deg på når kurset ligger ute. Vi kan også tilrettelegge kurs for organisasjonsledd og avdelinger ved behov. Ta kontakt på post@ntl.no så kan vi hjelpe deg med å finne forelesere.