Kjersti Barsok. Foto: Eivind Volder Rutle

- Ulogisk å kutte skjermingstillegget

Regjeringen foreslår å fjerne tillegget som unntar uføre fra levealdersjusteringen i alderspensjonen. - Fullstendig ulogisk siden uføre ikke jobber og dermed ikke kan kompensere ved å stå lengre i arbeid. Poenget med levealdersjusteringa er å få folk til å velge å jobbe lengre for å komme opp i samme pensjonsnivå som tidligere årskull, men forutsetning for å bli ufør er at man nettopp ikke er i stand til å jobbe, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Publisert: 19.09.2019, sist endret 19.09.2019


- Siden de uføre ikke har mulighet til selv å kompensere for levealdersjusteringa ved å stå lengre i arbeid blir regjeringens forslag et rent kutt i ordningene til folk som allerede har mer enn nok å streve med. NTL mener dert er hjerterått å kutte i ordningene til folk i en vanskelig situasjon. Det å ha så dårlig helse at man ikke er i stand til å jobbe er straff nok i seg selv. De bør ikke i tillegg straffes med ekstra dårlig økonomi, sier Barsok.