robot

LO IKT-konferansen 2019: maskinlæring og kunstig intelligens

23. oktober arrangerer NTL og fire andre LO-forbund LO IKT-konferansen på Oslo Kongressenter. Tema på årets konferanse er kunstig intelligens, med fokus på tillitsvalgtes erfaringer med innføring av slik teknologi på arbeidsplassen. Professor Morten Goodwind fra Universitet i Agder innleder.

Publisert: 19.09.2019, sist endret 19.09.2019


Påmelding:

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/LOIKT2019/register

Konferanseavgiften er gratis for medlemmer i NTL og andre LO-forbund.

Program:

Kl. 10.00               Velkommen v/Trine Lise Sundnes, forbundsleder Handel og Kontor i                                     Norge                       

Kl. 10.10                Fantasi eller virkelighet – Sannheten om kunstig intelligens – Morten Goodwin, førsteamanuensis Universitetet i Agder

Kl. 12.30               Lunsj

Kl. 13.30               Logikk og følelser – Kunstig intelligens endrer samfunnet?

                             Hilde Lovett, Teknologirådet

Kl.  13.50              Utfordringer innen sikkerhet og personvern

                            Phd. Lillian Røstad, Sopra Steria

 Kl. 14.10              Spørsmål fra salen            

 Kl. 14.30              Pause

 Kl. 14.45             Lederrollen i møte med kunstig intelligens

                           Professor Tale Skjølsvik, OsloMet

 Kl. 15.05            Tillitsvalgtes erfaringer med innføring av kunstig intelligens

                           Susanna Scholz, tillitsvalgt i LO Finans Østlandet

 Kl. 15.25               Spørsmål fra salen

 Kl. 15.45               Avslutning av konferansen v/Jan Olav Andersen fra EL og IT