Er du vår nye studentsekretær?

Vervutlysning.png

Er du en engasjert lagbygger som forstår fagbevegelsens betydning? Da er vi i NTL Ung på jakt etter deg!

 

Vi jobber for å øke antallet studentmedlemmer i NTL og LO. NTL Ung skal være en attraktiv arena for studenter å organisere og engasjere seg i, og vi ønsker at våre studentmedlemmer har et godt aktivitetstilbud der de studerer. Dette kan du bidra til!

Nå er det mulig å stille som studentsekretær for både Bergen, Oslo og Trondheim med valg i løpet av november. Vervene er basen i NTL Ungs studiestedssatsning, som består av tre valgte studentsekretærer i 30% stilling i Bergen, Oslo og Trondheim som velges for ett år av gangen. I tillegg har vi et prøveprosjekt i Tromsø som varer frem til juni 2020. Vervet i Tromsø er ikke på valg nå.

Jobben med rekruttering og andre aktiviteter gjøres lokalt i din studieby, men koordineres sammen med ledelsen i NTL Ung og de andre studentsekretærene. Jobben består av å opprette og å følge opp den lokale studentgruppen og koordinering av deres aktivitet. Du styrer i stor grad egen arbeidshverdag og får mulighet til å påvirke NTL Ungs fremtid - samtidig som du får et bredt nettverk. Studentsekretærens hovedansvar er verving, samt å sørge for at NTL Ung er synlig og aktiv på studiestedet.

Studentsekretæren skal:

-          verve studentmedlemmer

-          følge opp lokal studentgruppe

-          ha regelmessige standsvirksomheter

-          gjennomføre aktiviteter og arrangement på studiesteder

-          samarbeide med LO, relevante organisasjoner og andre organisasjonsledd i NTL

NTL Ung ønsker kandidater som:

-          er studentmedlem i NTL

-          ønsker å utvikle studenttilbudet i NTL og LO

-          har god rolle- og relasjonsforståelse

-          kan knytte kontakter og nettverk fra ulike miljø

-          evner å bygge lag og motivere andre

-          evner å tenke strategisk og langsiktig, både alene og i samarbeid med andre

Organisasjonserfaring fra studiestedene og kjennskap til NTL er en fordel, men ikke et krav.

Oppstart i desember eller januar. Det vil være overlapp og opplæring med studentsekretæren som har vervet. Ta kontakt med nestleder i NTL Ung Aleksander Dyrnes på ad@ntl.no hvis du har spørsmål om vervet, prosessen eller annet.

Søknadsfrist 08.11.2019 - søknad og CV sendes til ntlungvalg@gmail.com.