Kjersti Barsok. Foto: Eivind Volder Rutle

Statsbudsjettet: - Et velferdskutt

– Dette er i realiteten velferdskutt som vil ha store konsekvenser for innbyggernes rettssikkerhet, velferd og trygghet. Nå har denne regjeringen snart kuttet 12 mrd i staten. Det er klart at dette betyr at de statlige virksomhetene blir kraftig svekket, sier NTL-leder Kjersti Barsok i en pressemelding om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Publisert: 11.10.2019, sist endret 22.10.2019


NTL mener regjeringens politikk fører til store forskjeller i tjenestetilbudet og i tilgjengelighet til offentlige tjenester i landet.

– Det påvirker både oss som innbyggere i dette landet og næringslivet. Det er åpenbart at regjeringen ikke vil at folk skal kunne bo, arbeide, ta utdanning, få et godt helsetilbud og få bistand fra ulike offentlige etater uansett hvor i landet de bor, sier Barsok.
---

NTL deltar på budsjetthøringer på Stortinget og du finner en oversikt over høringsnotater nederst på denne nettsiden.  

NTL.no: Et usosiale budsjett for fortsatt rasering av statlig sektor og nedbygging av velferdsstaten. 

LO om statsbudsjettet: https://www.lo.no/nyhetsrommet/oker-forskjellene-mellom-fattig-og-rik-og-by-og-land/


NTL om statsbudsjettet i nettmedier:

Kritikken mot ostehøvelkuttene vokser i styrke

Regjeringen tar 58 millioner fra NAV neste år 

Kjersti Barsok: - Staten blir kraftig svekket

Regjeringa vil kutte politihøgskolen 

Kritiske kutt for Brønnøysundregistrene 

NTL-leder i Brønnøysundregistrene i høringen  

Forsvaret må spare 500 millioner kroner, urealistisk mener tillitsvalgt

Statens vegvesen mangler kritisk kompetanse og har tidenes turnover

Forsvarets forum: Fagforeningene på budsjetthøring   

Budsjettkuttene i høgskoler og universitet vil gå ut over kvaliteten