tvaksjonenCare.png

NTL gir 60.000 til årets TV-aksjon

TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. NTL oppfordrer alle som kan til å delta som bøssebærere søndag 20. oktober og gi støtte til det viktige arbeidet.

Publisert: 15.10.2019, sist endret 16.10.2019


Les mer om årets TV-aksjon og registrer deg som bøssebærer på https://blimed.no/om-aarets-tv-aksjon/

Lær mer om CAREs arbeid for kvinners rettigheter.


Om CARE:

  • CARE er en politisk og religiøst nøytral hjelpeorganisasjon som jobber for å redde liv, bekjempe fattigdom og oppnå sosial rettferdighet. Vi jobber med de underliggende årsakene til fattigdom, og da må vi investere i de aller fattigste. De er som oftest kvinner.  
  • CAREs viktigste metode for å bekjempe fattigdom er spare- og lånegrupper. Disse fungerer litt som en sparebank, der medlemmene går sammen i grupper, blir enige om reglene og sparer og låner av felles midler. Dette skaper større trygghet, og det gir tilgang til kreditt som kan brukes til å investere i egen arbeidsplass.
  • Spare- og lånegruppene ble utviklet av CARE Norge for snart 30 år siden og brukes nå av andre organisasjoner over hele verden. Gruppene gir fattige mennesker mulighet til å endre livet sitt og samfunnet de bor i, gjennom egen innsats.
  • I tillegg til å jobbe for varig endring, gir CARE livsviktig nødhjelp til mennesker som rammes av naturkatastrofer og konflikter.
  • CARE startet som et samarbeid mellom 22 amerikanske organisasjoner som ønsket å hjelpe Europa etter 2. verdenskrig. Mange familier i Norge fikk CARE-pakker med nødvendige varer etter krigen. I dag er CARE en global bistandsorganisasjon som jobber i 95 land.
  • CARE Norge ble opprettet i 1980, og arbeider i dag i 13 land.
    (Kilde: Care.no)