Kjersti Barsok

Nav-skandalen er et politisk ansvar

Det er forferdelig å lese om alle som er berørt av denne saken og som har blitt behandlet som kriminelle og trygdebedragere. Alle brukerne som er rammet av denne skandalen må få en rettferdig og skikkelig oppfølging, sier NTL-leder Kjersti Barsok. 

Publisert: 31.10.2019, sist endret 31.10.2019


Feiltolkningen av EUs trygderegler og konsekvensene er et politisk ansvar som vi forventer at statsråd Anniken Haugli tar. Saksbehandlerne i NAV har fulgt den praksisen de har fått beskjed om.

Det er avgjørende at hele befolkningen har tillit til offentlig sektor og hvordan folks rettigheter til trygdeordningene forvaltes. Nå er det viktig å sikre rettferdig og korrekt saksbehandling ved at det settes av nok ressurser og ansatte til opprydningsarbeidet, avslutter Barsok.