IKT-medarbeider

eForvaltningskonferansen 2020: digital suverenitet og ny forvaltningslovgivning

eForvaltningskonferansen 2020 avholdes 10. - 11. februar på Oslo Plaza. Vi setter fokus på digital suverenitet, betydningen av offentlige data og hvordan vi forvalter dem, og vi ser på forslagene til ny forvaltningslov og arkivlov. Du kan også høre Dr. Christina Colclough fra UNI Global Union og Dr. Heike Stach fra Tysklands innenriksdepartement.

Publisert: 06.12.2019, sist endret 27.01.2020


Blant innlederne på eForvaltningskonferansen 2020 finner vi Åsmund Arup Seip (Fafo), Dr. Christina Colclough (UNI Global Union), Dr. Heike Stach (Tysklands innenriksdepartement), Dag Wiese Schartum (UiO), Martin Hill Oppegaard (Kulturdepartementet), Mette Bredengen (KMD) og Stina Baarne Hassel (NTL Forsvaret).

Last ned: Program eForvaltningskonferansen 2020


Arrangement på Facebook


Påmelding
Påmelding via Fagforbundet sine nettsider:
https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/eForvaltningskonferansen2020/register

NB: Hvis du søker støtte fra NTL, vent med å melde deg på til du har fått svar på søknaden.

Støtte til deltagelse for NTL-medlemmer
NTL har et begrenset budsjett til støtte til deltagelse på konferansen. Vi oppfordrer derfor til først å undersøke muligheten for at arbeidsgiver dekker utgiftene til denne faglig innholdsrike konferansen. Hvis det ikke går og du søker støtte hos NTL gjør du følgende: Send en e-post til hb@ntl.no innen 13. januar med

- navn
- arbeidssted
- tre linjer om hvordan konferansen er relevant for det du driver med i jobben eller i tillitsverv
- hva du søker støtte til: konferanseavgift, reise og/eller opphold

NB: Hvis du har søkt støtte fra NTL, vent med å melde deg på til du har fått svar på søknaden fordi de som får konferanseavgiften via denne søknaden skal bruke en spesiell kode ved påmelding til Fagforbundet.

Når fristen har gått ut og vi vet hvor mange som har søkt får du svar og mer info om hvordan man bestiller reise via NTL, etc.