Kjersti Barsok

NTL-arrangementer under Korona-utbruddet

NTL avlyser alle kurs, konferanser m.m. i forbundets regi t.o.m. 16. august 2020. For å begrense reiseaktiviteten under Konronautbruddet avlyser vi nå alle NTLs kurs på Sørmarka i forbundets regi fram til 16. august 2020, sier forbundsleder Kjersti Barsok.

Publisert: 06.03.2020, sist endret 22.04.2020


NTL velger å være i forkant for å skape best mulig forutsigbarhet i hele organisasjonen og for å redusere tap ved å kunne utføre avlysninger innen gjeldende avbestillingsfrister.

Informasjon om arrangementer under Koronavirusutbruddet
NTL mottar mange henvendelser som følge av Koronavirusutbruddet. Som en stor organisasjon med mye aktivitet på mange nivå i organisasjonen vurderer vi selvfølgelig situasjonen fortløpende.

Våre egne kurs og arrangementer
For å begrense reiseaktiviteten avlyser NTL alle kurs på Sørmarka i forbundets regi til og med 16. august 2020.

Forbundet vil vurdere alternative møteformer for alle planlagte arrangementer og gir beskjed til deltakerne dersom det blir satt opp alternative arrangementer. Det vil bli prioritert å finne praktiske løsninger for nødvendige møter i forbindelse med hovedtariffoppgjøret.

Forberedelser til hovedtariffoppgjøret
Planlagte tariffkonferanser innenfor overenskomstsektoren vil bli avholdt som videomøter. Mer informasjon vil komme til de som skal delta på disse.

Planlagte kurs/konferanser/medlemsmøter i NTLs organisasjonsledd
Hvorvidt et arrangement skal avlyses må organisasjonsleddene våre selv vurdere i lys av myndighetenes råd.

Organisasjonsleddene har mottatt informasjon på e-post om hvilke følger avlysninger får for støtte til kurs og konferanser.

Dersom arrangementer avlyses på grunn av forbud fra arbeidsgiver, eller deltakere nektes å delta på eksterne NTL-arrangementer med begrunnelse i pandemien, fare for karantene eller lignende, så vil NTL vurdere å fakturere arbeidsgiver for kostnader som påløper.

Søknader om støtte til fremtidige aktiviteter
NTL vil ikke behandle søknader om støtte til kurs, konferanser, medlemsmøter og annen aktivitet som innebærer utstrakt reising inntil videre.

Årsmøter
Frist for årsmøter i 2020 utsettes til ut 3. kvartal. Dersom styret vedtar å utsette årsmøtet på grunn av forhold knyttet til koronavirusutbruddet, videreføres styret og alle gjeldende vedtak til årsmøtet er avholdt. Ved utsettelse gjelder fristene for ordinært årsmøte når det innkalles til møtet.

Representantskapsmøter
Om representantskapsmøter i 2020 utsettes på grunn av forhold knyttet til koronavirus utbruddet, videreføres styret og alle gjeldende vedtak til representantskapsmøtet er avholdt.

Det er styret som vedtar dato for representantskapsmøte. Dersom dato for representantskapet er vedtatt må styret fatte vedtak om utsettelse av møtet. Ved utsettelse gjelder fristene for ordinært representantskapsmøte ved innkalling til møtet.

Annet
Vi oppfordrer alle organisasjonsledd til å vurdere om møter og arrangementer kan avholdes med alternative møteformer.

Disse vurderingene gjelder i første omgang til 16. august 2020 eller til nytt vedtak fattes.

Annen info vedrørende Korona
Forøvrig oppfordrer vi alle til å følge de råd som myndighetene gir, vær nøye med å ha god hoste- og håndhygiene.

Rådene fra Folkehelseinstituttet finner du her:
https://www.fhi.no/…/rad-og-informajon-til-befolkningen-om…/

Har du lyst til å vite mer om Koronaviruset kan du høre på hva Andreas Christensen, har å si i podkasten Diagnose. Christenesen er overlege i medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU.

https://stolav.no/diagn…/bonusepisode-det-nye-koronaviruset…

Lurer du på hvordan jobben din kan bli påvirket og hvilke rettigheter du har? LO-advokatene har skrevet saken Corona – når kan du bli permittert?