corona by cdc on unsplash 191

NTLs samleside om Korona-situasjonen

Når folk føler utrygghet for sykdom, er det viktig at de føler trygghet for lønn og inntekt. Her finner du info om NTLs tiltak og annen info i forbindelse med Korona-situasjonen. NTL har avlyst alle kurs og arrangementer til og med 16. august. Forbundskontoret har hjemmekontor og svarer på henvnendelser via epost, men responstiden kan være noe lenger enn vanlig. Tariffoppgjørene bli utsatt til høsten.

Publisert: 16.03.2020, sist endret 02.04.2020


NTL-saker på nett

Forsvaret med beordringsforskrift for sivile

NTL foreslår arbeidsledige ved NRKs lisenskontor inn i NAV 

Samarbeid mellom alle parter er det viktigste nå, mener NTL-lederen: – Vi står i et maraton

Nesten halvparten av de ansatte ved Teknisk Museum er permittert: – Det er tariffstridig, mener NTL

Det kan bli aktuelt å beordre statsansatte til å jobbe for Nav, sier arbeidsministeren. Dette sier NTL

NTL-lederen: Fellesskapet må bære kostnadene med korona - sak på FriFagbevegelse

Se andre saker på Frifagbevegelse og NTL-magasinet


NTL-tiltak

NTLs sentralbord åpent igjen

NTLs tiltak under koronautbruddet 

NTL avlyser kurs og konferanser under koronautbruddet

 

Permittering

Jeg er permittert - hva skal jeg gjøre?

Tjenestepensjon ved permittering

NTL ber tillitsvalgte avvise permitteringsvarsel med to dagers frist.- sak på Frifagbevegelse 

LO stat vil ikke akseptere to dagers permitteringsvarsel

NTL-kontingent når du er permittert

Hva skjer med AFP når man blir permittert

In English: Info about corona-layoffs

 

Arbeidstid, arbeidsforhold og hjemmekontor

Om sykdom, ferie, permisjoner og avspasering for ansatte i staten 

Spesielt for stipendiater og andre midlertidig vitenskapelig ansatte

Regler og rettigheter ved hjemmekontor (Arbeidstilsynet)

Midlertidig arbeidstidsavtale i staten under koronautbruddet

Tiltak for å unngå at fleksitimer strykes

NTLs kommentarer til den midlertidige arbeidstidsavtalen (krever at du logger inn)

Det kan bli aktuelt å beordre statsansatte til å jobbe for nav, dette sier NTL om saken (frifagbevegelse) 

Personalsaker

Personalsaker under koronautbruddet

 

Lønnsoppgjøret

Her er de nye datoene for lønnsoppgjøret

Pause i lønnsoppgjøret til 3. august

LO Stat: Partene enige om at oppgjøret i staten får ny frist 15. september

 

Regjeringen/Stortinget

Koronaloven  - Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv.

Uttalelse fra NTLs forbundsstyre om Koronaloven


Info fra LO

LOs samleside om korona

LO-advokatene om regjeringens krisepakke

LO-advokatenes svar på arbeidsrettslige spørsmål ifm korona

Juridisk bistand til LO-medlemmer ifm korona

Tiltak for selvstendige næringsdrivende og frilansere 

 

Info fra LOfavør

Tilbud fra LOfavør og Sparebank1 i vanskelige økonomiske tider

Økonomiske bekymringer som følge av korona-krisen

Koronavirus - hva dekker reiseforsikringen