laptoparbeid

Midlertidig avtale om arbeidstid i staten

I staten er det inngått en midlertidig avtale om hviletid, kjernetid og overtid.
Mer informasjon om innholdet i avtalen vil bli gitt fortløpende.

Publisert: 17.03.2020, sist endret 30.04.2020


Last ned den midlertidige arbeidstidavtalen i staten (ny fra 1. mai 2020)