Mann på benk

Konsekvenser for tjenestepensjonen for permitterte

Det er ikke bare inntekten som reduseres når man permitteres. Arbeidstaker meldes som hovedregel ut av tjenestepensjonsordningen og arbeidsgiver slutter å betale innskudd til tjenestepensjon.

Publisert: 27.03.2020, sist endret 07.04.2020


Les hva LO skriver om rettigheter som kan gå tapt ved permittering

Derfor ber vi dere snarlig om å ta opp denne problemstillingen med arbeidsgiver. Dersom dere ikke har drøftet permitteringer må dere huske på å ta opp problemstillingen i møtet.

De av dere som allerede har drøftet permitteringer må kreve et møte med arbeidsgiver hvor dere drøfter problemstillingen og krever at denne teksten tas inn i en protokoll:

«NTL krever at NAVN PÅ VIRKSOMHET vil opprettholde pensjonsordningen og forsikringsordningene samt betaler for disse under permitteringen til de ansatte.»