paperwork

Tiltak for å hindre at fleksitimer strykes

LO Stat og KMD er enige om en ordning for å unngå at ekstra fleksitidstimer som jobbes under koronatiden strykes som følge av de ordinære makismumsgrensene for oppsamling av plusstid. Ordningen kommer som en tilleggsprotokoll til den midlertidige arbeidstidsavtalen i staten.

Publisert: 27.03.2020, sist endret 27.03.2020


I tilleggsprotokollen heter det blant annet:

Fleksitidsavtalens punkt 3 inneholder bestemmelser om avregningsperioder for fleksitidstimer. Virksomhetene har mulighet til å avregne timeregnskapet ved ulike mellomrom, men avregningsperioden skal minimum være 6 måneder og maksimum 12 måneder. Virksomheter som har avregningstidspunkter i løpet av de nærmeste månedene, vil kunne få en situasjon der ansatte vil få strøket opparbeidet plusstid fordi det ikke er mulig å ta ut avspasering med bakgrunn i virksomhetens forhold, gitt den ekstraordinære situasjonen.

For å hindre sletting av plusstid i denne situasjonen, suspenderer de sentrale parter grensene for avregningsperiode, i første omgang frem til 31. august 2020, og oppfordrer de lokale parter til å finne gode løsninger som medfører at medarbeiderne får kompensert arbeidet tid, samtidig som virksomhetens behov hensyntas.

Last ned hele protokollen nederst i saken.