Kjersti Barsok

NTLere i koronaens tid - tusen takk for jobben dere gjør på arbeidsplassene!

-Jeg vil også si tusen takk til alle tillitsvalgte som gjør en formidabel jobb i en ekstremt krevende situasjon. Noen i vårt fellesskap har blitt permitterte. Jeg tenker ekstra på dere nå, skriver Kjersti Barsok i forbundslederspalta i siste utgave av NTL-magasinet.

Publisert: 01.04.2020, sist endret 01.04.2020


På denne tiden av året er lønnsoppgjøret nesten alt jeg jobber med. Vanligvis. Men så kom koronapandemien, og lønnsoppgjøret og mye annet ble utsatt til høsten. De aller fleste av NTLs medlemmer fikk en ganske annen hverdag, både på jobb og hjemme.

For mange av oss innebærer denne krisa en ekstra arbeidsbelastning og mange kjenner på at samfunnsoppdraget er ekstra tydelig. Det er NTLere i beredskapsvirksomheter, krisestaber, NTLere som sørger for at permitterte får dagpenger og andre ytelser og NTLere som driver frivillig arbeid. Samtidig er det mange av oss som forsøker å få samfunnet til å fungere så normalt som mulig i en helt ekstraordinær situasjon.

Mange av oss jobber hjemmefra i et lite kaos av åpne kontorlandskap, hjemmeskoler og -barnehager. Vi forsøker å holde på hverdagsrutiner, samtidig som det ikke er uvanlig med katt på tastaturet og unger i bakgrunnen i digitale møter. Noen av oss bor tett og skal holde oss hjemme, andre bor alene og noen langt fra folk. Og mange av oss kjenner på at det er krevende å være alene, sammen. Og det er slettes ikke alle som kan jobbe hjemmefra. Mange av dere må være på arbeidsplassen, noen med smittevernutstyr som nytt tilbehør til arbeidsantrekket, og sørger for at vi andre kan være trygge på hjemmekontor. Midt i dette skal samfunnsoppdraget løses og fellesskapet bevares. Et samfunn i krisemodus skal drives trygt. Det er ikke bare bare.

For mange av våre medlemmer er jobben fortsatt trygg sjøl om arbeidshverdagen er annerledes. Staten forsvinner ikke på grunn av røde tall. Men ikke alle NTLs medlemmer jobber i staten og ikke alle har en trygg jobb nå. Noen i vårt fellesskap har blitt permitterte og jeg tenker ekstra på dere nå. Mange er redde for hvordan framtiden ser ut og hvordan hverdagen skal gå opp med redusert eller ingen inntekt. Nå testes fellesskapene våre og solidariteten settes på prøve.

Vår viktigste jobb i NTL er deres lønns- og arbeidsvilkår. Jeg lover at vi er i full beredskap både for å bistå tillitsvalgte i virksomheter hvor medlemmer permitteres og for å sikre vilkår for dere som nå har fått en ekstra krevende arbeidshverdag på grunn av pandemien.

Tusen takk for jobben dere gjør på arbeidsplassene og tusen takk til alle tillitsvalgte som gjør en formidabel jobb i en ekstremt krevende situasjon. Fellesskapet vårt trenger dere alle sammen – tusen takk for at dere bidrar i solidaritetsdugnaden!