Kjersti Barsok

- Fullt mulig med offentlig skytjeneste i Norge

- En statlig skytjeneste for offentlige data er en farbar vei og den beste måten å bevare det offentlige datagrunnlaget i under demokratisk styring og kontroll, sier NTL-leder Kjersti Barsok til Klassekampen. Hun etterlyser modige politikere som tør å gå i gang med prosjektet og viser til Tysklands vellykkede Bundescloud som inspirasjon.

Publisert: 08.05.2020, sist endret 08.05.2020


 

Før jul ble det klart at Forsvaret skal outsource deler av datalagringen sin til Microsoft. - Det er sterkt bekymringsverdig at Forsvaret er avhengig av en privat aktør for å lagre data, sier Barsok til Klassekampen.

Hun får støtte fra Fagforbundets leder Mette Nord. - Det er ikke lenge siden helseopplysninger om 2,8 millioner nordmenn kom på avveie da Helse Sør-øst outsourcet tilsvarende tjenester til det amerikanske selskapet DXC. Det bør vi ha tatt lærdom av, sier Nord.

NTL mener offentlige‌ ‌tjenester‌ ‌av‌ ‌god‌ ‌kvalitet‌ ‌er‌ ‌avgjørende‌ ‌for‌ ‌det‌ ‌norske‌ ‌samfunnets‌ ‌produktivitet,‌ ‌omstillingsevne‌ ‌og‌ ‌tillit‌ ‌mellom‌ ‌innbyggerne‌ ‌og‌ ‌forvaltningen.‌ ‌Utformingen‌ ‌av‌ ‌tjenestene‌ ‌er‌ ‌optimalisert‌ ‌ved‌ ‌hjelp‌ ‌av‌ ‌data‌ ‌om‌ ‌behov‌ ‌og‌ ‌utfordringer‌ ‌i‌ ‌befolkning‌ ‌og‌ ‌næringsliv.‌ ‌

- Datagrunnlaget‌ ‌er‌ ‌prosessoren‌ ‌i‌ ‌velferdstjenestene,‌ ‌og‌ ‌en‌ ‌statssky‌ ‌er‌ ‌den‌ ‌beste‌ ‌måten‌ ‌å‌ ‌sikre‌ ‌det‌ ‌som‌ ‌foregår‌ ‌under‌ ‌panseret‌ ‌i‌ ‌velferdsstaten,‌ ‌sier‌ ‌Barsok.

Denne tankegangen lå til grunn da Tyskland etablerte sin offentlige skytjeneste. På‌ ‌føderalt‌ ‌nivå‌ ‌har‌ ‌Tyskland‌ ‌tatt‌ ‌et‌ ‌grep‌ ‌over‌ ‌utviklingen‌ ‌av‌ ‌statlige‌ ‌IT-løsninger‌ ‌som‌ ‌sikrer‌ ‌forvaltningens‌ ‌behov.‌ ‌Initiativet‌ ‌kom‌ ‌fra‌ ‌det‌ ‌tyske‌ ‌parlamentet‌ ‌i‌ ‌2013‌ ‌som‌ ‌lenge‌ ‌hadde‌ ‌sett‌ ‌med‌ ‌uro‌ ‌på‌ ‌galopperende‌ ‌utgifter‌ ‌til‌ ‌IT-investeringer.‌ ‌I‌ ‌2017‌ ‌ble‌ ‌Die‌ ‌Bundescloud‌ ‌etablert‌ ‌som‌ ‌plattform.‌ ‌Plattformen‌ ‌skulle‌ ‌ivareta‌ ‌hensyn‌ ‌som‌ ‌databeskyttelse‌ ‌og‌ ‌IT-sikkerhet, suverenitet‌ ‌og‌ ‌kontroll,‌ ‌samt‌ ‌sikre‌ ‌rask‌ ‌tilpasning‌ ‌til‌ ‌teknologiutviklingen‌ ‌og‌ ‌kostnadseffektive‌ ‌og‌ ‌bærekraftige‌ ‌tjenester.‌ ‌Prosjektet‌ ‌har‌ ‌vært‌ ‌regningssvarende‌ ‌og‌ ‌ble‌ ‌mindre‌ ‌kostbart‌ ‌enn‌ ‌først‌ ‌antatt.‌ ‌ ‌