Handlingsplan 2024-2025

NTL Ung skal organisere, aktivisere og skolere flere unge arbeidstakere og studenter. I tillegg skal NTL Ung jobbe for politisk gjennomslag i tråd med vedtatt politikk i politisk plattform. Handlingsplanen definerer målene for NTL Ungs arbeid for perioden. En viktig prioritering for NTL Ung i 2024 vil være politisk påvirkningsarbeid opp mot LO-kongressen i 2025.

Publisert: 18.06.2020, sist endret 22.03.2024


 

Prioriterte politiske saker for NTL Ung

 

Omsorg er arbeid
Det er en likestillingsutfordring når tidsklemma for unge i småbarnsfasen gjør at mange kvinner havner bakpå i lønnsutviklingen i arbeidslivet. Dette er strukturer vi må gjøre noe med. Retten til utvidet ammefri for mødre og arbeidstidsreduksjon er viktige tiltak for å bedre arbeidsvilkårene for denne gruppen.

 

Klimapolitikk for framtida
Klimakrisen øker i omfang, og vi har allerede begynt å se konsekvensene av den i Norge og i verden med varmere og mer ustabilt vær. Det haster med å kutte i klimagassutslipp for å nå målet om 55 prosent utslippskutt innen 2030, og å være et nullutslippssamfunn i 2050. NTL Ung skal være den tydeligste stemmen for bærekraft og klimavennlig politikk i NTL og LO. 

 

Studiestøtte å leve av
Dagens studiestøtte er for lav som medfører at mange studenter jobber mye ved siden av studiene for å ha råd til å finansiere livsopphold. I tillegg er renta og gjeldsgraden av studiestøtta for høy. Dette fører til at studenter er utslitt når de skal begynne i arbeidslivet, og har gjeld opp etter ørene. Dette er en trend vi må snu. Derfor trenger vi å feste studiestøtta til grunnbeløpet i folketrygden, og øke stipendandelen til 70 prosent. Vi vil jobbe for en studiestøtte som studenter kan leve av.

 

Palestinsk frigjøring
Krisen er akutt for palestinerne, og Israels pågående angrep raserer Gaza og Vestbredden. Samtidig er Palestinernes frihetskamp et langsiktig prosjekt, som vil kreve innsats både før og etter den umiddelbare krisen. NTL Ung skal være en pådriver for fred i Palestina, og skal jobbe for å presse NTL, LO og den norske stat til å bidra til å få en slutt på folkemordet og okkupasjonen. NTL Ung skal jobbe for fullstendig boikott av Israel, mobilisere til demonstrasjoner og å øke bistanden.

 

  

Prioriterte organisatoriske saker for NTL Ung

 

3 000 nye unge medlemmer i 2024
NTL Ung har som viktig oppgave å verve nye medlemmer for å styrke fagbevegelsen og gjennomslagskraften. I 2023 satte vi ververekord med 2 629 nye UNG-medlemmer og vi ønsker å fortsette arbeidet ved å verve enda flere – 3 000 i alt. Dette skal vi oppnå gjennom kontinuerlige verveinnsatser, kampanjer og andre hensiktsmessige virkemidler, og vi skal forankre vervearbeidet blant unge i hele forbundet.

 

Aktive og bærekraftige studentlag
NTL Ung har i dag fire studentlag: Bergen, Oslo og Akershus, Trøndelag og Tromsø. Studentlagene er avgjørende for oss i kampen mot Akademikerne og UNIO, derfor er det viktig at vi klarer å bygge sterke studentlag som står over tid. Vi vil derfor arbeide organisatorisk med å bygge studentlag og støtteapparat rundt lagene som gjør at de har bedre forutsetninger for å stå over tid.

 

Nettverk for Ung-kontakter
NTL har fått flere ung-kontakter, og er nærmere enn noen gang målet om å ha ung-kontakt i alle foreninger og landsforeninger. Vi vil arbeide med å etablere et nettverk for ung-kontakter i foreninger og landsforeninger og skape faste møteplasser hvor det deles erfaringer, kompetanse og ideer for arbeidet som ung-kontakt.