Ismail-f.png

Webinar: NTLs strategiplan

Fredag 18. september kl. 11.30 – 13.00 kan du bli med på diskusjonen om NTLs strategiplan for 2021! Møt NTL-leder Kjersti Barsok og andre NTL-tillitsvalgte og si din mening om NTLs strategi.

Publisert: 07.09.2020, sist endret 22.09.2020


NTL har en ny strategisk plan som hele organisasjonen kan ta i bruk for å prioritere arbeidet fremover. I planen finner dere forslag til tiltak og aktiviteter fremover, og planen skal være til nytte for tillitsvalgte i avdelinger og organisasjonsledd.

På webinaret vil NTL-leder Kjersti Barsok og 1. nestleder Fredrik Oftebro gå igjennom planen. 

Det blir tid for spørsmål og innspill på webinaret, som foregår på Teams.

Møtet er åpent for alle!

Gå inn på denne teamslenken:
Bli med i Microsoft Teams-møte

 

Mer om planen:

Slagordet for landsmøtet i 2018 var Framtiden krever sterke fellesskap. Alle våre medlemmer skal vite at NTL bidrar til trygghet gjennom kollektive rettigheter og at NTL er et sterkt og engasjerende fellesskap hvor man ikke står alene. Strategiplanen er et verktøy for å bygge videre på dette gode fellesskapet.

I strategiplanen er det 6 hovedområder hvor det er behov for en samlet innsats;

• arbeidsliv, tariff og pensjon
• samfunnspolitisk påvirkning
• organisasjonsbygging og organisering
• opplæring og skolering
• kompetanse og høyere utdanning
• miljø og klima

Innenfor disse områdene beskrives det mål og strategiske tiltak. Avdelinger og organisasjonsledd oppfordres til å gå igjennom de foreslåtte tiltakene og tilpasse det til der dere jobber, virksomheter og organisasjon.

Vi skal snart starte arbeidet med strategisk plan for 2021 og i arbeidet med den vil vi også
gjerne ha innspill og kommentarer fra dere. Har dere innspill eller kommentarer til planen så
send oss gjerne en e-post på post@ntl.no

Du kan også gjennomgå dette kortkurset som tar 10 minutter om strategiplanen: 

NTLs strategiplan 2020

Se også den presentasjonen som Kjersti brukte nedenfor: