Kjersti-Barsok

Høyre bryter med gratisprinsippet i høyere utdanning

I førsteutkastet til nytt partiprogram for Høyre er gratisprinsippet i høyere utdanning fjernet. I tillegg vil de innføre skolepenger for internasjonale studenter. NTL reagerer sterkt på at gratisprinsippet er tatt ut og mener det er viktig å sikre alle lik rett til utdanning.

Publisert: 07.09.2020, sist endret 07.09.2020


- Vi frykter at dette vil være første skritt mot en generell innføring av skolepenger ved norske universitet og høgskoler, sier NTL-leder Kjersti Barsok. Det er fortsatt store sosiale, geografiske, etniske og kjønnsforskjeller i rekruttering til høyere utdanning. Derfor er det viktig å verne om prinsippet om at offentlig utdanning er et gode som skal være tilgjengelig for alle, slik at vi kan utjevne disse forskjellene.

Høyre har også tidligere som regjeringsparti foreslått å innføre studieavgift for studenter utenfor EØS og Sveits. På grunn av massive protester har de trukket forslaget. Det bør Høyre også gjøre nå. Vi er helt enige med Norsk studentorganisasjon i denne saken, og vil kjempe mot alle angrep på gratisprinsippet i høyere utdanning.

- Vi mener at en studieavgift for studenter utenfor EØS og Sveits er i strid med regjeringens egne mål om økt internasjonalisering i høyere utdanning.  Et høykostland som Norge, i et lite språkområde, kan ikke uten videre regne med å tiltrekke studenter med ulik bakgrunn og kompetanse fra hele verden.  Konsekvensene vil være at man ekskluderer effektivt en gruppe mennesker som ikke har råd til å betale for utdanningen.

Erfaringene fra Sverige, som innførte en slik studieavgift for studenter utenfor EØS-området i 2011, er en nedgang på ca.  80 % av utenlandske studenter fra denne gruppen.

Les mer: https://student.no/pressemeldinger/hoyre-vil-avvikle-gratisprinsippet-i-hoyere-utdanning/