IKT-medarbeider

eForvaltningskonferansen 2021 - The Ghost in the Machine

Den digitale forvaltningen blir stadig mer kompleks. Automatiserte vedtak, utregninger og algoritmer ligger til grunn både for tjenesteyting og myndighetsutøvelse. Hvordan kan ansatte, brukere og tilsynsmyndighetene forholde seg til den stadig voksende kompleksiteten? Dette diskuterer vi på eForvaltningskonferansen 15. mars. Konferansen er digital, gratis og åpen for alle.

Publisert: 08.02.2021, sist endret 24.02.2021


Blant innlederne finner vi blant andre statssekretær Paul Chaffey (KMD), Lisa Reutter (NTNU), Guri Verne (UiO), Dag W. Schartum (UiO) og Bjørn Erik Thon (Datatilsynet).

Last ned konferanseprogrammet.

Meld deg på og få tilsendt konferanselenke når arrangementet nærmer seg:

https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/eforvaltningskonferansen-2021/register