NTL Ung-konferansen nettsideheader.png

NTL Ung-konferansen 2021

NTL Ung-konferansen 24.-25. mars er årets høydepunkt for deg som er student og/eller under 35 år i NTL. Der legges planen for arbeidet det neste året. Hva skal prioriteres, hva skal NTL Ung mene, og hvem skal lede arbeidet?

Publisert: 11.02.2021, sist endret 12.02.2021


NTL Ung-konferansen 2021 - NTL Ungs årsmøte, avholdes digitalt 24.-25. mars. På denne siden kommer vi til å legge ut informasjon som er relevant for gjennomføringen av møtet. Innkalling og de første sakspapirene er sendt ut til alle unge medlemmer, og kan også finnes under.

 

Delta på konferansen
For å være valgbar til NTL Ung-konferansen kan man ikke være eldre enn 35 år det året
konferansen arrangeres. Studentmedlemmer trenger kun å melde seg på, øvrige medlemmer må både melde seg på og velges av sin forening/landsforening. For informasjon om antall delegatplasser ditt organisasjonsledd har, se delegatberegningen lenket nederst. Hvert organisasjonsledd kan melde inn like mange varaer som de har delegater. Betegnelsen «representanter» brukes om delegater og varaer samlet.

Ettersom konferansen avholdes digitalt vil arrangementet livestreames, slik at alle
medlemmer og ikke-medlemmer kan følge møtet. Nærmere informasjon om streamen blir lagt her og sendt ut nærmere konferansen. Kun representanter valgt og meldt inn av
sitt organisasjonsledd vil ha tilgang til selve møtesystemet.

Organisasjonsleddene må melde inn sine representanter senest 17. februar.
Alle representanter må melde seg på senest 26. februar via NTLs kurssystem via denne
lenken: Påmelding.

 

Foreløpige sakspapirer og innkalling
Sak 5 - Handlingsplan 2021-22
Sak 6 - Politisk plattform 
Innkalling til NTL Ung-konferansen 2021
Innkalling til NTL Ung-konferansen 2021 student

Øvrige sakspapirer sendes ut til påmeldte representanter og publiseres her senest 3. mars.
Valgkomiteens innstilling, samt styrets innstilling på ny valgkomité, publiseres senest en uke før konferansen.

 

Sende inn forslag
Det er nå mulig å sende inn forslag til behandling på konferansen. Husk ved innsending av endringsforslag at er det styrets innstilling som legges til grunn for behandlingen på konferansen, IKKE de gjeldende dokumentene, slik at endringene må være rettet mot de nye dokumentene.

Det er åpent for å levere inn forslag under konferansen, men vi oppfordrer alle til å sende inn forslag så snart som mulig, og helst innen onsdag 17. mars. Forslag sendt inn innen denne fristen vil bli gitt en innstilling av styret, som effektiviserer behandlingen under konferansen. Vi oppfordrer delegasjonene til å diskutere og sende inn forslag samlet, men det er også mulig å sende inn forslag som enkeltperson.

Forslag sendes inn med NTL Ungs forslagsskjema

 

Foreløpig saksliste for konferansen
1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsberetning
4. Budsjettinnspill 2022
5. Handlingsplan 2021-22
6. Politisk plattform
7. Uttalelser
8. Øvrige innkomne forslag
9. Valg
10. Avslutning

 

Program
Detaljert program for konferansen er ikke fastsatt ennå, men vi ber representantene sette av tid fra kl 09:00 ut dagen onsdag 24. mars og fra kl 09:00 til kl 16:00 torsdag 25. mars. Vi håper å kunne avslutte for dagen omtrentlig innenfor normal arbeidstid onsdagen, men vil være tydelige på at vi vil fortsette utover kvelden dersom det er nødvendig for å rekke en god behandling av alle sakene.

I forkant av konferansen vil vi sette opp et introduksjonskurs for nye deltakere. Vi oppfordrer alle som ikke har erfaring med årsmøter til å delta på dette. Vi vil også legge til rette for at
representantene skal kunne gjøre seg kjent med de tekniske løsningene for møtet før
konferansen. Mer informasjon om dette kommer.

 

Praktisk
Det er gratis å delta på konferansen, og deltakerne kan søke om permisjon med lønn for å delta i henhold til Hovedavtalen i staten, §§39 og 40. For medlemmer som er omfattet av andre avtaler gjelder egne bestemmelser. Kontakt din lokale tillitsvalgt for nærmere informasjon.

Kan du tenke deg å bidra under konferansen, for eksempel ved å sitte i en komité?
Har du noen spørsmål?
Send e-post til ad@ntl.no, eller kontakt nestleder Aleksander Dyrnes på tlf. 48110350.

 

Andre relevante dokumenter
Mandat og retningslinjer for NTL Ung, oppdatert 17. oktober 2018
Delegatfordeling NTL Ung-konferansen 2021