NTL-webinar2

Webinar om fjernledelse - mestring, motivasjon og arbeidsmiljø

NTL Lederne inviterer til åpent webinar om fjernledelse onsdag 26. mai kl. 13 - 14; Koronaens tid er forhåpentligvis forbi, men fjernledelse er definitivt kommet for å bli - fjernledelse med søkelys på mestring, motivasjon og arbeidsmiljø.

Publisert: 03.05.2021, sist endret 03.05.2021


NTL-lederne og NTL ønsker ledere, medlemmer, tillitsvalgte og verneombud velkommen til et aktuelt og nyttig foredrag om ulike sider ved fjernledelse.

Dette er like relevant for ledere som for medarbeidere!

Etter foredraget er det mulighet til å stille spørsmål og komme med refleksjoner.

Foreleserne Marianne Hauan Molstad og Ann Kristin G. Aspeli har skrevet boka Fjernledelse– fred, frihet og ensomhet? De har selv bred erfaring fra å være ledere og utøve fjernledelse i flere virksomheter.

I disse Koronatider er vi mange som har behov for økt kunnskap og bevissthet rundt fjernledelse. Vi tar opp fjernledelse; hva og hvordan i et psykososialt perspektiv, samt noen konkrete verktøy til bruk i hverdagen. Innledningene er basert på teori, forskning og erfaring der vi vektlegger hvordan, altså ikke bare hva en bør/kan gjøre, men også hvordan faktisk gjøre det. 

Webinaret er gratis og foredraget vil seinere bli lagt ut på hjemmesidene til NTL-lederne og NTL.

Webinaret er åpent for alle og lenke vil publiseres dagen før på denne nettsiden.

Har du spørsmål, kan du kontakte

Turid Lilleheie:    lilleheie@online.no

Toril Hagen:        toril.hagen@fellesforbundet.no